[NEOBHÁJENO] The Czech Republic as a Holiday Destination in the British and American Press: A Linguistic Analysis

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] The Czech Republic as a Holiday Destination in the British and American Press: A Linguistic Analysis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Špačková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:38Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28932
dc.description.abstract Tato práce se zabývá lingvistickou analýzou britského a amerického serióznímu tisku, zaměřeného na Českou republiku jako prázdninovou destinaci. Jsou zde analyzovány lingvistické prostředky jako frazémy, idiomy, sémantické vztahy a obrazná pojmenování. Dále bylo provedeno vyhodnocení porovnání britského a amerického seriózního tisku. Kvantitativní studie prokázala nejvíce používané jazykové prostředky ve většině vyhodnocených novin seriózního tisku.
dc.format 38 s. (57 195 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lingvistická analýza cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject prázdninová destinace cs
dc.subject žurnalistika cs
dc.subject seriózní tisk cs
dc.subject americké a britské noviny cs
dc.subject kolokace cs
dc.subject linguistic analysis en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject holiday destination en
dc.subject journalism en
dc.subject broadsheet en
dc.subject American and British newspapers en
dc.subject collocations en
dc.title [NEOBHÁJENO] The Czech Republic as a Holiday Destination in the British and American Press: A Linguistic Analysis
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Czech Republic as a Holiday Destination in the British and American Press: A Linguistic Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trčková, Dita
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated In this thesis the linguistic analysis of British and American broadsheets devoted to the Czech Republic as a holiday destination was studied. Linguistic terms such as multi-word expressions, semantic relations and figures of speech were found and analyzed in detail. The comparison between British and American broadsheets were defined and evaluated. The results shown major use of collocations, in both British and American texts. The quantitative study demonstrated the most common used linguistic devices used in majority of reviewed broadsheets.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34721
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject textová analýza cs
local.subject zahraniční cestovní ruch cs
local.subject sémantika cs
local.subject angličtina cs
local.subject novinové články cs
local.subject textual criticism en
local.subject international tourism en
local.subject semantics en
local.subject English language en
local.subject newspaper articles en


Files in this item

Files Size Format View
špačková_2013_dp.pdf 1.181Mb PDF View/Open
špačková_2013_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
špačková_2013_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account