Vznik a existence pohledávek v obchodním styku, analýza, návrh a realizace způsobu jejich vymáhání v akciové společnosti KRASSPOL

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vznik a existence pohledávek v obchodním styku, analýza, návrh a realizace způsobu jejich vymáhání v akciové společnosti KRASSPOL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Bohumil
dc.contributor.author Jouzová, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:48:32Z
dc.date.available 2010-07-14T16:48:32Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2894
dc.description.abstract Teoretická část práce se zabývá vymezením pojmu pohledávka, jejímu vzniku, promlčení a vymáhání. Větší pozornost je věnována možnostem vymáhání pohledávek. Závěrečná část je zaměřena na účetní a daňový pohled na pohledávky. V praktické části je věnována pozornost správě pohledávek v akciové společnosti KRASSPOL. Je analyzován systém správy a formy vymáhání pohledávek . cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 488496 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pohledávka cs
dc.subject promlčení cs
dc.subject konkurz cs
dc.subject exekuce cs
dc.subject vymáhání pohledávek cs
dc.subject outstanding en
dc.subject forfeiture en
dc.subject competition en
dc.subject distraint en
dc.subject debt colection en
dc.title Vznik a existence pohledávek v obchodním styku, analýza, návrh a realizace způsobu jejich vymáhání v akciové společnosti KRASSPOL cs
dc.title.alternative Origin and existence of the debits in business, analysis, proposal and realization of its enforcement in company KRASSPOL, joint stock company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this hork deals with definition of the term debit, its origin, timeout and finally the enforcement. More attention is paid to the possibilities of debits enforcement. Conclusion is focused on the account as well as on the tax point of view of the debit. In the practical part, there is the attention paid to debits administration in joint stock company KRASSPOL. There is analyzed debits administration system together with debits enforcement methods. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5738
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jouzová_2007_bp.pdfBlocked 477.0Kb PDF View/Open
jouzová_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
jouzová_2007_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account