Řízení a vedení malých týmů manažerem v krizových situacích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení a vedení malých týmů manažerem v krizových situacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Podkalský, Robert
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:45Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28951
dc.description.abstract Předkládaná práce se v teoretické části zabývá vymezením základních pojmů úzce souvisejících s problematikou řízení a vedení malých týmů manažerem v krizových situacích. Dále pak, jaká je optimální velikost týmu, jaké jsou nejčastější chyby manažerů, kritické faktory týmové práce, jaké máme kritické situace a v neposlední řadě i jaké mohou nastat krizové situace v podniku. Praktická část se věnuje popisu daného podniku, jeho vize i cíle, jak si vede v současné době na trhu práce, jaké ho potkali za celou dobu krize a jak je podnik řešil. Nedílnou součástí praktické části je i zpracování dotazníku, který má za cíl ověřit spokojenost daného reálného týmu v praxi. Lidé, kteří jsou součástí daného týmu, byli osloveni k vyplnění dotazníku uvedeného v závěru práce. Výsledky byly analyzovány za využití popisné statistiky a interpretovány.
dc.format 55 s. (58288 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tým cs
dc.subject manažer cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject podnik cs
dc.subject riziko cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject team en
dc.subject manager en
dc.subject crisis situation en
dc.subject company en
dc.subject risk en
dc.subject danger en
dc.subject threat en
dc.subject risk analysis en
dc.title Řízení a vedení malých týmů manažerem v krizových situacích
dc.title.alternative Management and Leadership of Small Management Teams in the Crisis Situations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals, in the theoretical part, with the definition of some basic con-cepts which are closely related to the issues regarding management and leadership of small management teams in crisis situations. Furthermore, it then discusses what the optimal team size should be, what the most common mistakes that managers make are, which critical factors of teamwork thus need to be considered in crisis moments, and finally, but not least, which crises can occur during the running of the company. The practical part describes the company, its vision and goals, how it is getting on currently in today's labor market, how it survived during the economic crisis, and how the company has solved these problems. An integral part of this practical part is the analysis of the results of a questionnaire which was carried out, aimed at verifying the degree of satisfaction of the management team in practice. The people, who were members of this team, were approached to fill out this questionnaire, which can be seen in the conclusion part of this thesis. The results were then analyzed using the described statistics and fully interpreted.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34754
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-09
local.subject krizoví manažeři cs
local.subject klíčové kompetence cs
local.subject měkké dovednosti cs
local.subject crisis managers en
local.subject key competencies en
local.subject soft skills en


Files in this item

Files Size Format View
podkalský_2014_dp.pdf 1.473Mb PDF View/Open
podkalský_2014_vp.pdf 237.1Kb PDF View/Open
podkalský_2014_op.pdf 96.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account