Analýza krizových stavů v podmínkách Vězeňské služby ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza krizových stavů v podmínkách Vězeňské služby ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Petrjánoš, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:48Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28960
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu krizových stavů ve Vězeňské službě České republiky. V teoretické části popisuji vývoj vězeňství na našem území s ohledem na způsob řešení krizových situací. Dále se v mé práci zaměřuji a charakterizuji platnou legislativu související s krizovým řízením v podmínkách VS ČR. V praktické části jsou vyjmenovány závažné mimořádné události ve Vězeňské službě České republiky. Následně jsou analyzovány s cílem stanovení silných a slabých stránek a současně jsou i poukázány na strategicky významné příležitosti a hrozby pomocí SWOT analýzy. Záměrem bakalářské práce je charakterizovat vybrané bezpečnostní situace s cílem navrhnout opatření k eliminaci rizik krizových situací ve Vězeňské službě České republiky a Věznici Břeclav.
dc.format 66 s. (93 162 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost cs
dc.subject krizový stav cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject vězeňství cs
dc.subject vězněné osoby cs
dc.subject riziko cs
dc.subject Safety en
dc.subject state of crisis en
dc.subject state situation en
dc.subject extraordinary event en
dc.subject prison inmates en
dc.subject risk en
dc.title Analýza krizových stavů v podmínkách Vězeňské služby ČR
dc.title.alternative Crisis States Analysis in the Prison Service
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the analysis of the state of emergency in the Prison Service of the Czech Republic. The theoretical part describes the development of the prison system in our country with regard to the method to deal with crisis situations. Further, the focus of my work and characterize the valid legislation related to crisis management in terms of the Prison. In the practical part are listed serious incidents in the Prison Service of the Czech Republic. Subsequently Weights are analyzed in order to determine strengths and weaknesses and at the same time are entered in the strategically important opportunities and threats by using SWOT analysis. The aim of the bachelor thesis be characterized selected security situation in order to propose measures to eliminate the risk of crisis situations in the Prison Service of the Czech Republic and Prison Breclav.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34767
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
petrjánoš_2014_dp.pdf 1.487Mb PDF View/Open
petrjánoš_2014_vp.pdf 239.6Kb PDF View/Open
petrjánoš_2014_op.pdf 95.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account