Domácí násilí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mauer, Pavel
dc.contributor.author Hromečková, Kamila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:49Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28962
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem domácího násilí, popisuje jeho znaky, formy a příčiny, zaměřuje se na legislativní změny, které byly v boji proti domácímu násilí do současné doby provedeny. V části této práce se věnuji také obětem i pachatelům domácího násilí. Popisuji zde organizace zabývající se domácím násilím a jejich projekty organizované na území České republiky. Závěrem srovnávám statistické údaje uveřejněné Bílým kruhem bezpečí.
dc.format 67s (72 454 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject osoba ohrožená cs
dc.subject osoba násilná cs
dc.subject cyklus domácího násilí cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject neziskové nevládní organizace cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject family en
dc.subject threatned person en
dc.subject violent person en
dc.subject cycle of domestic violence en
dc.subject expulsion en
dc.subject non-profit non-govermmental organization en
dc.title Domácí násilí
dc.title.alternative Domestic Violence
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Barteček, Ivo
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with a domestic violence theme, describes it's signes, forms and reasons, it is focused on legislative changes, witch were made for actions against domestic violence until the present. In a part of this thesis i push ahead victims and culprits of a domestic violence. Here I describe organisations dealing with domestic violence and theirs projects organized on a Czech Republic territory. At the end i compare stats promulgated by White Security Circle.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 34769
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hromečková_2014_dp.pdf 2.745Mb PDF View/Open
hromečková_2014_vp.pdf 183.4Kb PDF View/Open
hromečková_2014_op.pdf 44.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account