[NEOBHÁJENO] Chráněné bydlení z pohledu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Chráněné bydlení z pohledu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Slováková, Jitka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:51Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28968
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o sociální službě chráněné bydlení, ve které se zaměříme na názory sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na osoby s mentální retardací. V teoretické části se seznámíme s historií sociálních služeb a vymezíme pojem mentální retardace a její členění. Dále se budeme zabývat popisem a náplní práce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a jejich kompetencemi. V praktické části popíšeme kvalitativní výzkum, kde použijeme metodu polostrukturovaného rozhovoru. Cílem výzkumu je co nejobjektivněji posoudit názory pracovníků na sociální službu chráněného bydlení a zhodnotit její významnost pro osoby s mentální retardací a pro společnost.
dc.format 49 s. (93 592 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální služby cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject chráněné bydlení cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject polostrukturovaný rozhovor cs
dc.subject Social services en
dc.subject mental retardation en
dc.subject sheltered housing en
dc.subject social worker en
dc.subject social servises worker en
dc.subject qualitative research en
dc.subject half- structured conversation en
dc.title [NEOBHÁJENO] Chráněné bydlení z pohledu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Protected Housing from the Perspective of Social Workers and Social Service Workers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelors work deals with the social service sheltered housing, in which we aim at the contentions of the social workers and the workers in the social servises at the persons with mental retardation. In the theoretic part we take up with the history of the social services and define the term mental retardation and its division. We will further deal with the desciption and content of the work of social workers and workers in social services and their competency. In the practical part we describe the qualitative research, where we will use the method of half- structured conversation. The aim of the research is most objectively as sen the contentions of the workers at the social service its relavance for the dersonn with the mental retardation and for society.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34787
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject profesiografie cs
local.subject social workers en
local.subject job analysis en


Files in this item

Files Size Format View
slováková_2014_dp.pdf 1.657Mb PDF View/Open
slováková_2014_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
slováková_2014_op.doc 20.27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account