Využití ICP-MS k autentifikaci vín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití ICP-MS k autentifikaci vín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišera, Miroslav
dc.contributor.author Maňák, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:01Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28995
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo popsat aspekty týkající se autenticity vína a co nejvíce přiblížit tuto problematiku. Základem pro možnosti autentifikace vín je jeho chemické složení a především prvkové složení dané jeho geografickým původem. K těmto účelům je možné využít celou řadu analytických metod, které jsou v práci popsány. Za účelem autentifikace vín na základě prvkového složení byla provedena analýza 6 vzorků červených a 6 vzorků bílých vín z šesti světových oblastí - České republiky, jižní Afriky, Chile, jihovýchodní Austrálie, Francie a Španělska. Celkem bylo v uvedených vzorcích stanoveno 37 prvků pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, které byly vyhodnoceny, graficky zpracovány a byly hledány souvislosti některých prvků s jejich geografickým původem.
dc.format 89 (106 537)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject autenticita vín cs
dc.subject geografický původ cs
dc.subject prvková analýza cs
dc.subject ICP-MS cs
dc.subject wine authentication en
dc.subject geographic origin en
dc.subject elemental analysis en
dc.subject ICP-MS en
dc.title Využití ICP-MS k autentifikaci vín
dc.title.alternative The Use of ICP-MS Method for Authentication of Wines
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The objective of this thesis was to describe aspects involved in wine authenticity and to expound this issue as much as possible. The basis for wine authentication is wine's chemical composition, and particularly its ele-ment composition determined by geographic origin. A wide range of analytical methods, which are described in this thesis, can be used for such purposes. For wine authentication on the grounds of element composition, an analysis of 6 samples of red wine and 6 samples of white wine from 6 wine regions has been carried out. These regions are Czech Republic, South Africa, Chile, Southeastern Australia, France and Spain. A number of 37 elements have been determined in the mentioned samples by inductively coupled plasma mass spectrometry. These have been evaluated, graphically processed and links between some elements and their geographic origin have been searched.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34817
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
maňák_2014_dp.pdf 4.238Mb PDF View/Open
maňák_2014_vp.pdf 69.70Kb PDF View/Open
maňák_2014_op.pdf 70.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account