Pronikání firmy F. H. U. Denison na trh ČR s novým produktem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pronikání firmy F. H. U. Denison na trh ČR s novým produktem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gatěková, Denisa
dc.contributor.author Žerníčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:50:42Z
dc.date.available 2010-07-14T16:50:42Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2901
dc.description.abstract Ve své práci se bych chtěla naleznout nejvhodnější způsob vstupu zahraniční firmy na český trh. Chtěla bych najít takový produkt a takovou možnost vstupu na trh, se kterou by firma bez větších problému vstoupila na trh, našla své místo na tomto trhu a dosahovala by rentability. V dnešním světě firem, obklopených velkou konkurencí, není snadné uspět, přesto doufám, že firmě F.H.U. Denison, Daniel Biernat se to podaří i díky mé práci. Mým úkolem bude najít vhodný produkt a firmu na polském trhu, která jej bude produkovat. Dále provedu analýzu českého trhu, analýzu konkurence a analýzu firmy F.H.U. Denison, Daniel Biernat. V závěru navrhnu možná řešení. cs
dc.format 80s. , 6 s. příloh cs
dc.format.extent 977294 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zahraniční obchod cs
dc.subject Analýza trhu cs
dc.subject Analýza konkurence cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Makroekonomické ukazatele cs
dc.subject HDP cs
dc.subject Inflace cs
dc.subject Dovoz cs
dc.subject Vývoz cs
dc.subject Průmyslová výroba cs
dc.subject Produkt-Služba cs
dc.subject Práškové lakování cs
dc.subject Propagace cs
dc.subject Reklama cs
dc.subject Zprostředkovatelská činnost cs
dc.subject Foreign trade en
dc.subject Analyse of market en
dc.subject Analyse of competition en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject Macroeconomic indicators en
dc.subject GDP en
dc.subject Inflation en
dc.subject Import en
dc.subject Export en
dc.subject Industrial production en
dc.subject Prodict-service en
dc.subject Dust painting en
dc.subject Promotion en
dc.subject Advertising en
dc.subject Good offices en
dc.title Pronikání firmy F. H. U. Denison na trh ČR s novým produktem cs
dc.title.alternative Penetration of company F. H. U. Denison at the Czech market with new product en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-16
dc.description.abstract-translated In my work I would like to find the best way to expand of foreign company at czech market. I would like to fine that produkt and that option for entrance at forein market, which would provide entrance of company without any big problemes and might be find it's place at this market and reach profitability. At time of companies with lot of competitors isn't easy to be success. But I hope company F.H.U Denison, Daniel Biernat will be success and I will help to them. My challenge will be to find acceptable product and company which is producing this product. After that I will make analyse of czech market, analyse of competition and analyse of foreign company F.H.U. Denison, Daniel Biernat. At close I will suggest feasible solution. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4658
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
žerníčková_2007_bp.pdf 954.3Kb PDF View/Open
žerníčková_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
žerníčková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account