Analýza výrobního procesu ve společnosti XYZ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza výrobního procesu ve společnosti XYZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Vychopeň, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:10Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29027
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je analýza výrobního procesu společnosti XYZ. Cílem této práce je na základě výsledků této analýzy navrhnout efektivní opatření ke zlepšení výrob-ního procesu. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky v oblasti výrobních procesů a jejich zlep-šováním. Tato část je zpracována jako literární rešerše. Praktická část se zabývá představe-ním podniku, jeho výrobkovým portfoliem a podrobným popisem současného výrobního procesu. Závěr praktické části tvoří zhodnocení výsledků analýzy a předložení návrhu na zvýšení efektivnosti výrobního procesu.
dc.format 63 s. (63 354 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výrobní systém cs
dc.subject výrobní proces cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject metody průmyslového inženýrství cs
dc.subject production system en
dc.subject production process en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject production management en
dc.subject methods of industrial engineering en
dc.title Analýza výrobního procesu ve společnosti XYZ
dc.title.alternative Analysis of the Production Process in the Company XYZ
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor´s thesis is Analysis of the Production Process in the Company XYZ. The aim of the thesis is to suggest effective measures to improve production process according to the results of the analysis. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with theoretical knowledge in the field of production processes and their improvement. This part is compiled as a literature search. The practical part deals with the presentation of the company, its product portfolio and a detailed description of the current production process. The conclusion of the thesis contains the appreciation of results of analysis and presentation of proposal to increase the efficiency of the production process.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34868
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
vychopeň_2014_dp.pdf 3.685Mb PDF View/Open
vychopeň_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
vychopeň_2014_op.doc 50.23Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account