Návrh ergonomické uspořádání pracoviště a jeho vliv na výkonnost podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh ergonomické uspořádání pracoviště a jeho vliv na výkonnost podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Köhlerová, Adéla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:12Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29030
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá prostorovým uspořádáním pracoviště montáže elektronických pohonů ve firmě LDM spol. s r. o. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část pojednává o rozvržení pracovního prostoru, metodách prostorového uspořádání, zlepšování procesů a standardizaci výroby, principech ergonomie a okolí působící na zaměstnance. V praktické části se zaměřím na analýzu současného stavu s použitím metody procesní analýzy. S určením příležitostí pro zlepšení současného stavu pomocí nového návrhu uspořádání.
dc.format 60s. (69 952 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ergonomie cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject 5S cs
dc.subject layout cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject prostorové uspořádání pracoviště cs
dc.subject model výroby cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject standardizace výroby cs
dc.subject procesní management cs
dc.subject ergonomics en
dc.subject workplace en
dc.subject 5S en
dc.subject layout en
dc.subject manufacture management en
dc.subject spatial arrangement of the workplace en
dc.subject model of manufacturing en
dc.subject process analysis en
dc.subject standardization of manufacturing en
dc.subject process management en
dc.title Návrh ergonomické uspořádání pracoviště a jeho vliv na výkonnost podniku
dc.title.alternative The Proposal Of Ergonomic Arrangement Of The Workplace And Its Influence On Company Performance
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with spatial arrangement of the workplace assembly of electronic propulsion in company LDM spol. s r. o. Thesis is dividend into two parts. The first, theoretical part deals with layout of the workplace, methods of spatial arrangement, improving processes and standartization of manufacturing, the principles of ergonomics and surroundings influencing employees. In the practical part i will focus on the analysis of the present situation with using methods of process analysis. With identifying opportunities to improve the present situation with using new proposal of arrangement.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 34874
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
köhlerová_2014_dp.pdf 1.081Mb PDF View/Open
köhlerová_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
köhlerová_2014_op.doc 51.50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account