Analýza současného stavu výrobního procesu ve vybrané firmě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza současného stavu výrobního procesu ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Emler, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:13Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:13Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29033
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu výrobního procesu ve vybrané firmě, kterou je firma Svárovský MB, s.r.o. Teoretická část obsahuje rozbor literárních pramenů, jež jsou východiskem pro zpracování následné analýzy. V praktické části je nejdříve popsána firma a její výrobkové portfolio a dále samotná analýza současného stavu výrobního procesu jednoho zvoleného výrobku v propojení na návrh optimalizace layoutu produktového řešení. V závěru práce jsou shrnuty nedostatky vyplývající ze zpracované analýzy výrobního procesu a jsou navrženy vhodná opatření v oblasti řízení výroby a kva-lity firmy Svárovský MB, s.r.o.
dc.format 82 s., 99480 znaků
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výrobní proces cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject 5S cs
dc.subject produkt cs
dc.subject manufacturing process en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject process analysis en
dc.subject 5S en
dc.subject product en
dc.title Analýza současného stavu výrobního procesu ve vybrané firmě
dc.title.alternative Analysis of the Current Status of Production Process in Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vitásková, Edita
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis analyzes current state of manufacturing proces in chosen company Svarovsky, Ltd. Teoretical part is including literary sources as the theoretical bases used in the second part. In the practical part is in the first place described the company and her products portfolio and then the separated analysis of the current state of the manufacturing process of one of the selected product links to the optimalization of the layout solution. At the end of the thesis are summarised the weaknesses that have been identified in proces analysis. Also are suggested possible improvments in production a quality management of Svarovsky MB, Ldt.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34882
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
emler_2014_dp.pdf 3.913Mb PDF View/Open
emler_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
emler_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account