Analýza možností uplatnění metod 5S ve vybrané dílně firmy ZPS-Frézovací nástroje a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza možností uplatnění metod 5S ve vybrané dílně firmy ZPS-Frézovací nástroje a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Ochmanová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:15Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29039
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce byla analýza možností zavedení metody 5S na pracovišti zabývající se vybrušováním fréz do plného tvaru, společnosti ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. Práce je rozdělena na 2 části: teoretickou a praktickou. V její první části je metoda a její využití popsáno teoreticky a jsou zde uvedeny nástroje, kterými je zavedení jednotlivých kroků dosaženo. V praktické části je představena firma a popsán její aktuální stav a jsou zde uvedena navrhovaná doporučení na jeho zlepšení.
dc.format 65 s. (72 765 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 5S cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject kaizen cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject štíhlé pracoviště cs
dc.subject 5S en
dc.subject vizualization en
dc.subject kaizen en
dc.subject waste en
dc.subject lean workplace en
dc.title Analýza možností uplatnění metod 5S ve vybrané dílně firmy ZPS-Frézovací nástroje a.s.
dc.title.alternative Analysis of Possibilities of Applying of Methods 5S Workshop in Selected Companies ZPS - Frézovací nástroje
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čmolík, Václav
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyze the possibility of introducting a 5S methodology on a workplace which is dealing with grinding of mills to full shape of the company ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. The thesis is devided into two parts: theoretical and practical. In the first part is described the method and its application and in the practical part is mentioned devices by which is the introduction of the each step achieved. In the practical part is described a company and its current condition, and there is given some proposed recommendation ti its improvement.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34888
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
ochmanová_2014_dp.pdf 3.075Mb PDF View/Open
ochmanová_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
ochmanová_2014_op.pdf 173.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account