Eliminace plýtvání během přípravných operací ve společnosti Kovárna VIVA a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eliminace plýtvání během přípravných operací ve společnosti Kovárna VIVA a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Paseková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:16Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:16Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29041
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou eliminace časových ztrát (plýtvání) během přípravných operací výměna zápustek mezi jednotlivými zakázkami. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a analytickou. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou na vývoj výrobních systémů přes řemeslnou a hromadnou výrobu až po štíhlou výrobu a její implemetnaci. Dále je zde zmíněn Toyota Production System a základní charakteristika průmyslového inženýrství. Poté už následuje podrobný popis metody SMED, její vývoj a fáze její implemetnace. Analytická část v úvodu obsahuje stručné infromace o společnosti Kovárna VIVA a.s., její historii a výrobní program. Poté se zaměřuje na popis vybraného výrobního procesu kování, jeho specifika, popis jednotlivých činností a následnou analýzu pomocí SMED a její vyhodnocení. V doporučeních jsou pak popsány návrhy na zlepšení na základě zjištěných infromací a jejich ekonomický přínos.
dc.format 60 s. (44 647 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject Toyota Production System cs
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject SMED cs
dc.subject Lean Production en
dc.subject Toyota Production System en
dc.subject Industrial Engineering en
dc.subject Waste en
dc.subject SMED en
dc.title Eliminace plýtvání během přípravných operací ve společnosti Kovárna VIVA a.s.
dc.title.alternative Waste Elimination in Setup Operations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašíř, Jakub
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis deals with the elimination of time loss (waste) within the preparatory operations - exchange of dies between production orders. The work is divided into two parts: theory and analysis. The theoretical part includes literature search focused on the development of production systems through craft and mass production to lean production and its implementation. There is also mention of the Toyota Production System and the basic characteristics of industrial engineering followed by detailed description of the SMED method, its development and implementation stages. The analytical contains brief characteristic about Kovárna VIVA a.s., its history and production program. Then it focus-es on the description of selected production process forging followed by description of workflow within the setup operations analyzed with the SMED method including the eval-uation. The recommendations for improvement are then discussed in proposals including the economic benefits.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 34890
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
paseková_2014_dp.pdf 3.383Mb PDF View/Open
paseková_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
paseková_2014_op.pdf 873.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account