Využití metody Real Time-PCR v detekci genů pro dekarboxylační enzymy u vybraných bakterií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití metody Real Time-PCR v detekci genů pro dekarboxylační enzymy u vybraných bakterií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jančová, Petra
dc.contributor.author Maršálková, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:17Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:17Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29045
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zabývá zavedením metody Real Time-PCR pro detekci speF genu, tedy genu kódujícího ornithindekaboxylasu. Tento enzym katalyzuje dekarboxylaci L-ornithinu na putrescin u Gram negativních bakterií. Putrescin je jedním z hlavních biogenních aminů, jehož výskyt je úzce spojován s mikrobiálním kažením potravin. V průběhu práce byla rovněž sledována exprese daného genu, metodou relativní kvantifikace, u Escherichia coli v závislosti na rozdílných kultivačních podmínkách. Získané výsledky dokumentují, že byla zavedena a optimalizována metoda Real Time-PCR pro detekci speF genu. Pomocí této metody je rovněž možné sledovat úroveň exprese daného genu v závislosti na různých podmínkách.
dc.format 85
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biogenní aminy cs
dc.subject putrescin cs
dc.subject speF gen cs
dc.subject Real Time-PCR cs
dc.subject genová exprese cs
dc.subject relativní kvantifikace cs
dc.subject Biogenic amines en
dc.subject putrescine en
dc.subject speF gene en
dc.subject Real Time-PCR en
dc.subject gene expression en
dc.subject relative quantification en
dc.title Využití metody Real Time-PCR v detekci genů pro dekarboxylační enzymy u vybraných bakterií
dc.title.alternative Real Time-PCR Method in the Detection of Genes for Decarboxylase Enzymes at Selected Bacteria
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated Presented thesis concentrates on the establishment of Real Time-PCR method for detection of speF gene which encodes ornithine decarboxylase. This enzyme is responsible for decarboxylation of L-ornithine to putrescine in Gram-negative bacteria. Putrescin is one of the main biogenic amines and its occurence is linked to microbial degradation of food. Furthermore, the role of various cultivating conditions on the expression of particular gene in Escherichia coli using relative quantification approach was also tested in this thesis. Results obtained in experimental part of this work confirm development and optimalization of realtime PCR method for detection of speF gene. Moreover, this method can be useful tool for evaluation of speF gene expression dependent on different cultivating conditions.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 34898
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-14


Files in this item

Files Size Format View
maršálková_2014_dp.pdf 2.683Mb PDF View/Open
maršálková_2014_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
maršálková_2014_op.doc 95Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account