Využití silikonových polymerů při solidifikaci odpadů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití silikonových polymerů při solidifikaci odpadů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavík, Roman
dc.contributor.author Šťastná, Soňa
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:17Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:17Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29046
dc.description.abstract Solidifikace je metoda, která se používá k odstranění nebezpečných vlastností odpadu. Při solidifikaci odpadu se využívají různá pojiva, jejichž výběr je závislý na charakteru odpadu. Výběr pojiv je různý, je možné použít jak organická, tak anorganická pojiva nebo jejich kombinace. Nejčastěji se jako pojivo využívá portlandský cement, kterým však nelze ošetřit odpady, které obsahují například amfoterní kovy nebo organické sloučeniny. Jako slibný kompromis se zdají být silikonové polymery, které obsahují ve své struktuře jak anorganickou, tak organickou složku. Tato práce se zabývá studiem vlivu použití organokřemičitých polymerních pojiv na stabilizaci a solidifikaci modelového odpadu.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Solidifikace cs
dc.subject portlandský cemet cs
dc.subject modelový odpad cs
dc.subject silikonové polymery cs
dc.subject Solidification en
dc.subject Portland cement en
dc.subject model waste en
dc.subject silicone polymers en
dc.title Využití silikonových polymerů při solidifikaci odpadů
dc.title.alternative Utilization of Silicone Polymers at Waste Solidification
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bednařík, Vratislav
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated Solidification is one of methods used at liquidation of hazardous wastes. There are used various binders which selection depends on waste properties. The selection of binder is large, where it can be used organic as well as inorganic binders or its combination. Mostly the Portland cement is used, but by its use cannot be treated wastes containing organic chemicals or amphoteric metals. As promising compromise could be used silicone polymers, which in their structure contain as organic as inorganic component. This work focuses on the study of influence of the use of organosilicone polymer binder on stabilization and solidification of model waste.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 34899
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-14


Files in this item

Files Size Format View
šťastná_2014_dp.pdf 1.917Mb PDF View/Open
šťastná_2014_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
šťastná_2014_op.pdf 77.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account