Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních polyesterů a jejich charakterizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních polyesterů a jejich charakterizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stloukal, Petr
dc.contributor.author Spálovská, Vendula
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:18Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29047
dc.description.abstract Cílem práce bylo testování enkapsulace steroidních hormonů, (-estradiol, progesteron, kortizon-21 acetát a hydrokortizon) do mikro a submikročástic připravených ze dvou typů nízkomolekulárního polykaprolaktonu (PCL), lišících se svou molekulovou hmotností, metodou odpaření rozpouštědla. U připravených částic byl sledován vliv výchozího materiálu, enkapsulované látky a podmínek přípravy na velikost částic a účinnost enkapsulace. Byly připraveny dvě série částic, u první byla použita ultrasonifikace během emulgace u druhé nikoli. Podařilo se připravit částice kulovitého tvaru o rozměrech přibližně 500 ?m. Účinnost enkapsulace se pohybovala v širokém rozmezí od 2%, ve vodě nejvíce rozpustného steroidu Hydrocortisonu, až po 100% u ve vodě méně rozpustných steroidů. Dalším bodem byla příprava expandovaných mikročástic z poly (butylen adipát-co-tereftalátu) (PBAT), známějšího spíše pod komerčním názvem Ecoflex, metodou odpaření rozpouštědla. U této studie byl opět sledován vliv procesních parametrů a podmínek jako jsou rychlost míchání při emulzifikaci, koncentrace stabilizátoru emulze ve vodné fázi, poměr rozpouštědlo/nadouvadlo a koncentrace polymeru na velikost a distribuci částic a jejich morfologii. Byly vytvořené částice s průměrnými velikostmi v rozmezí od 2 do 20?m. Připravené částice byly dále testovány pro sorpci bisfenolu A. Hmotnost adsorbovaného bisfenolu A byla přibližně v množství okolo 0,09 mg na 1 mg porézních částic.
dc.format 81 s. (15 427 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikročástice cs
dc.subject enkapsulace cs
dc.subject metoda odpaření rozpouštědla cs
dc.subject expandovatelné částice cs
dc.subject porézní částice cs
dc.subject příprava mikročástic cs
dc.subject biopolymery cs
dc.subject polykaprolakton cs
dc.subject PCL cs
dc.subject PBAT cs
dc.subject microparticles en
dc.subject encapsulation en
dc.subject oil in water solvent evaporation method en
dc.subject expanded particles en
dc.subject porous particles en
dc.subject preparation of microparticles en
dc.subject biopolymers en
dc.subject polycaprolactone en
dc.subject PCL en
dc.subject PBAT en
dc.title Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních polyesterů a jejich charakterizace
dc.title.alternative Preparation of the Micro and Submicro Structures Based on Biodegradable Polymer and Their Characterization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bažant, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of diploma thesis was firstly to test the encapsulation of steroid hormone ( - estradiol, progesterone, cortisone 21 - acetate, and hydrocortisone) into micro and submicroparticles prepared by the oil in water solvent evaporation technique from two types of low molecular weight polycaprolactone (PCL) differing in their molecular weight. The effect of type of material, kind of incorporated substance and preparation conditions on the final particle size and encapsulation efficiency was investigated. Two series of particles were prepared; in the first serie ultrasonification was used during the emulsification while in second it was not. Particles with size approximately about 500 micrometers with spherical shape were achieved. The efficiency of encapsulation was in the broad range from 2 % for steroid hydro-cortisone, which is relatively easy soluble in water, to 100 % for less water soluble steroids. Secondly the possibilities of preparation of expanded microparticles from poly (butylene adipate -co- terephthalate) (PBAT) better known under the commercial name rather Ecoflex, by the modified solvent evaporation technique was studied. In his part the effect of process parameters and conditions such as stirring speed during emulsification, the concentration of emulsion stabilizer in the aqueous phase, the ratio of solvent and blowing agent and the poly-mer concentration on the size and distribution of particles and their morphology was studied. The particles with average sizes in the range from 2 to 20 m were achieved. The prepared porous particles were also tested for the sorption of bisphenol A. Weight of adsorbed bisphenol A was approximately about 0.09 mg to 1 mg of the porous particles.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 34901
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-14


Files in this item

Files Size Format View
spálovská_2014_dp.pdf 2.825Mb PDF View/Open
spálovská_2014_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
spálovská_2014_op.doc 99.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account