Studium fotokatalytické aktivity kompozitních materiálů na bázi oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium fotokatalytické aktivity kompozitních materiálů na bázi oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Janota, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:19Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29051
dc.description.abstract Cílem této práce bylo sestavit a otestovat vhodnou aparaturu ke zjišťování fotokatalytické aktivity polovodičů na bázi oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého pomocí degradace mo-delových látek. Těmito látkami byla barviva oranž II, methylenová modř a methylová vio-leť 2B, jako standardní polovodič k optimalizaci metody sloužil oxid titaničitý anatasového typu o střední velikosti částic 468 nm. Degradace barviv ve vodných roztocích probíhala v přítomnosti UV záření o vlnové délce 365 nm, jehož zdrojem byla fokusovaná lampa, za stálého míchání. Úbytek koncentrace jednotlivých barviv byl po odstranění částic oxidu titaničitého vyhodnocen pomocí UV/Vis spektrometru. Dalším krokem bylo stanovení fo-tokatalytické aktivity různých prášků oxidu zinečnatého připravených žíháním vhodných prekurzorů při různých teplotách. Fotokatalytická účinnost testovaných polovodičů byla poté porovnána s jejich ostatními parametry. Testovací metoda se ukázala být dostatečně citlivá k odlišení jednotlivých fotokatalyzátorů a výsledky testování korespondovaly s ostatními charakteristikami polovodičů.
dc.format 75 s. (74 597 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject oxid titaničitý cs
dc.subject oxid zinečnatý cs
dc.subject fotokatalýza cs
dc.subject oranž II cs
dc.subject methylenová modř cs
dc.subject methylová violeť 2B cs
dc.subject UV cs
dc.subject Titanium dioxide en
dc.subject Zinc oxide en
dc.subject photocatalysis en
dc.subject Acid orange 7 en
dc.subject Methylene blue en
dc.subject Methyl violet 2B en
dc.subject UV en
dc.title Studium fotokatalytické aktivity kompozitních materiálů na bázi oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého
dc.title.alternative Study of Photocatalytic Activity of Composite Materials Based on Titanium Dioxide and Zinc Oxide
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stloukal, Petr
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated In this work, an apparatus and a testing method for photocatalytic activity of composite materials based on titanium dioxide and zinc oxide were developed. Dyes Acid Orange 7, Methylene blue and Methyl violet 2B served as a model compounds for degradation. Anatase phase of titanium dioxide in form of nanopowder (particle size 468 nm) was used as a standard photocatalyst for optimization of testing method. A focused UV lamp was used as a source of light at the wavelength 365 nm, suspension of dye and photoactive semiconductor was stirred the whole degradation time. Photocatalytic activity was deter-mined by measuring changes of absorbance of dye solutions. Another step was testing of different powders of zinc oxide. These powders were prepared by heating of appropriate precursors at various temperatures. Photocatalytic activity of the tested powders was com-pared to their other specific characteristics. Testing method was proved to be sensitive enough to distinguish various types of photocatalysts.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 34910
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-14


Files in this item

Files Size Format View
janota_2014_dp.pdf 2.864Mb PDF View/Open
janota_2014_vp.doc 74.77Kb Microsoft Word View/Open
janota_2014_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account