Studium vlivu materiálových vlastností na biodegradaci PLA v prostředí kompostu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium vlivu materiálových vlastností na biodegradaci PLA v prostředí kompostu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stloukal, Petr
dc.contributor.author Koudelková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:33Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:33Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29090
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv materiálových vlastností a fotooxidace různých forem PLA lišících se obsahem D-izomeru, krystalinitou a molekulovou hmotností na rychlost jejich biodegradace. Rychlost biodegradace PLA v prostředí kompostu byla sledována analýzou CO2 pomocí plynové chromatografie. Abiotická hydrolýza vzorků byla poté měřena pomocí rozpuštěného organického uhlíku. Výsledky ukázaly, že abiotická hydrolýza do jisté míry odpovídá rychlosti degradace v prostředí kompostu obzvláště v prvních fázích experimentů a tudíž pravděpodobně hraje důležitou roli procesu biodegradace PLA. Studie také potvrdila pomalejší rychlost biodegradace u opticky čistých vzorků PLA s vyšší krystalinitou. Vliv fotooxidace na rychlost následné biodegradace byl zaznamenán pouze u čistých vzorků PLA. Dále byl sledován vliv polymerních aditiv na rychlost abiotické hydrolýzy. Dané aditiva byly vybrány s ohledem na možnost urychlení procesu hydrolýzy PLA. Dle předpokladů bylo zjištěno, že vybraná aditiva mírně urychlila abiotickou hydrolýzu PLA.
dc.format 81 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biodegradace cs
dc.subject kyselina polymléčná cs
dc.subject krystalinita cs
dc.subject takticita cs
dc.subject fotooxidace cs
dc.subject molekulová hmotnost cs
dc.subject biodegradation en
dc.subject Polylactic acid en
dc.subject crystallinity en
dc.subject tacticity en
dc.subject photooxidation en
dc.subject molecular weight en
dc.title Studium vlivu materiálových vlastností na biodegradaci PLA v prostředí kompostu
dc.title.alternative Study of the Influence of Material Properties on the Biodegradation of PLA in Compost Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of presented diploma thesis was to investigate the effect of material properties and photooxidation of various forms of PLA differing in D - isomer content, crystallinity and molecular weight on the rate of biodegradation. Biodegradability of PLA in a compost environment was monitored through the production of CO2 production by gas chromatography. Abiotic hydrolysis of samples was evaluated from dissolved organic carbon. Results showed that rate of abiotic hydrolysis corresponded with the biodegradation in the compost environment especially in the first stages of the experiments, and thus probably plays an important role in the process of PLA biodegradation. The study also confirmed a slower rate of biodegradation in optically pure PLA samples with higher crystallinity. Effect of photo-oxidation on subsequent biodegradation rate was observed only in the case of optically pure PLA. The influence of polymer additives on the rate of abiotic hydrolysis was also observed. The additives were selected with regard to the possibility of speeding up the process of hydrolysis of PLA. It was proved that the selected additives slightly accelerated abiotic hydrolysis of PLA.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 34961
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-15


Files in this item

Files Size Format View
koudelková_2014_dp.pdf 2.001Mb PDF View/Open
koudelková_2014_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
koudelková_2014_op.doc 95Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account