Analýza nákladů jednotlivých středisek podniku XY a.s. s akcentem na alokaci režijních nákladů daných středisek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladů jednotlivých středisek podniku XY a.s. s akcentem na alokaci režijních nákladů daných středisek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Svoboda, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:55:02Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2911
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů jednotlivých středisek podniku XY a.s. s důrazem na zpřesnění alokace režijních nákladů. Úvod je zaměřen na řízení nákladů a jeho důležitost v podnikové praxi. V teoretické části se věnuji problematice manažerského účetnictví, popisu nákladů a oblasti kalkulací. V druhé části práce analyzuji nákladové položky jednotlivých útvarů podniku XY a.s. Následně se zabývám kalkulacemi dvou typů výrobku se zpřesněným rozvrhnutím režijních nákladů. Na závěr bakalářské práce uvádím návrh na zlepšení řízení nákladů a alokace režií. cs
dc.format 60 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 2206531 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject Středisko cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject kalkulace nákladů cs
dc.subject přímé náklady cs
dc.subject hlavní výrobek cs
dc.subject časový fond cs
dc.subject Resort en
dc.subject indirect costs en
dc.subject cost calculation en
dc.subject direct costs en
dc.subject main product en
dc.subject time fund en
dc.title Analýza nákladů jednotlivých středisek podniku XY a.s. s akcentem na alokaci režijních nákladů daných středisek cs
dc.title.alternative Costs analysis of XY company resorts with accent on resorts indirect costs allocation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis, I deal with cost analysis of XY Company resorts with emphasis on specifying indirect costs allocation. The introduction is aimed at costs control and it's importance in work experience. In the theoretical part I attend to manager accounting, costs description and calculations section. In second part of the work, I analyze resort cost elements of XY Company. Subsequently I deal with two order calculations of products with specified indirect costs allocation. In conclusion of my bachelor thesis, I refer to a concept for costs control and indirect costs allocation improvement. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5575
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
svoboda_2007_bp.pdfBlocked 2.104Mb PDF View/Open
svoboda_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
svoboda_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account