Biologická rozložitelnost obalových materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biologická rozložitelnost obalových materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Julinová, Markéta
dc.contributor.author Kavečková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:49Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29138
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem organického a anorganického plniva na biologickou rozložitelnost obalových materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu. V praktické části byla sledována biodegradace těchto materiálů ve vodném aerobním prostředí. Pro testování byly použity filmy materiálů plněných odpadní celulózou a komerčně dostupnými jíly o velikosti částic v nano rozměrech. Důvodem plnění škrobových bází je vylepšení mechanických a užitných vlastností obalů. Z důvodu snížení adsorpce vlhkosti byly některé filmy plněné celulózou hydrofobizované fermeží. Tyto filmy byly rovněž otestovány na biodegradaci.
dc.format 85 s. (107 834 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject termoplastifikovaný škrob cs
dc.subject jíl cs
dc.subject celulóza cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject thermoplastic starch en
dc.subject clay en
dc.subject cellulose en
dc.subject biodegradation en
dc.title Biologická rozložitelnost obalových materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu
dc.title.alternative Biodegradation of the Packing Materials on the Base of the Termoplastic Starch
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kupec, Jan
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated This thesis examines the influence of organic and inorganic fillers on the biodegradability of packaging materials based on thermoplastic starch. The practical part was monitored biodegradation of these materials in aqueous aerobic environment. To test were used materials filled with waste cellulose and commercially avai-lable clays with a particle size in nanometer dimensions. This performance enhancement starch base is mechanical and utility packages. To reduce the moisture adsorption of some films were filled with hydrophobic cellulose varnish. These films were also tested for bio-degradation.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35014
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kavečková_2014_dp.pdf 2.928Mb PDF View/Open
kavečková_2014_vp.doc 100.5Kb Microsoft Word View/Open
kavečková_2014_op.doc 97Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account