Využití modelů při výuce předmětu "Technické kreslení"

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití modelů při výuce předmětu "Technické kreslení"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše
dc.contributor.author Hruška, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:56:42Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2914
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vypracování literární studie na téma Využití modelů v předmětu Technické kreslení. Její náplní byla témata: Pravidla tvorby strojních výkresů se zaměře-ním na technickou normalizaci, technická dokumentace, přehled normalizovaných součástí a spojů a pravidla pro jejich kreslení. V praktické části bylo úkolem vytvořit a pomocí programů INVENTOR zpracovat studijní podklady a zadání testů. Práce byla zaměřena na způsob zobrazování a kótování strojních součástí dle norem. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 7321849 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2037
dc.subject Technická norma cs
dc.subject normalizované součásti a spoje cs
dc.subject Inventor cs
dc.subject technische Normalisation en
dc.subject der Bindungen en
dc.subject Inventor en
dc.title Využití modelů při výuce předmětu "Technické kreslení" cs
dc.title.alternative Using of models in Technical Droing subject/Modelutzung im Lehrfach Technisches Zeichnen en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Shejbalová, Dana
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.date.vskp-available 2037-05-31
dc.description.abstract-translated Ziel dieser Arbeit war Literaturstudieauftellung zum Thema die Modelutzung im Lehrfach Technisches Zeichnen. Seine Inhalt war Themen: Die Regeln der Bildung der Technischen Zeichnungen mit der Ausrichtung auf technische Normalisation, die Technischeunterlagen, die Übersicht der Normteilen und der Bindungen und die Regeln für ihre Zeichnung. In dem praktischen Teil war ein Ziel die Lehrmaterialen und die Testenstellung zu schaffen. Und zwar über Computerprogramm INVENTOR. Die Arbeit war Abbildungen und Bemaßen der Maschinenteile normenmäßig eingestellt. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5363
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hruška_2007_bp.pdfBlocked 6.982Mb PDF View/Open
hruška_2007_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
hruška_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account