Účetní výkazy a jejich vypovídající schopnost pro řízení podniku Prolis Moravia s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účetní výkazy a jejich vypovídající schopnost pro řízení podniku Prolis Moravia s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blahová, Michaela
dc.contributor.author Byrtusová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:01Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29172
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá účetními výkazy a jejich využití pro řízení podniku Prolis Moravia s.r.o. Práce je rozdělena do dvou základních částí. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy z oblasti účetních výkazů, jejich vzájemnou provázanost a finanční analýzu, která zahrnuje metody a způsoby výpočtů finančních ukazatelů. Praktická část obsahuje finanční analýzu, zhodnocení výsledků a návrh řešení, které povedou ke zlepšení finanční situace podniku.
dc.format 69 s. (94 230 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject přehled o změnách vlastního kapitálu cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject accounting statements en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss acount en
dc.subject cash flow statement en
dc.subject statement of changes in equity en
dc.subject financial analysis en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject activity en
dc.title Účetní výkazy a jejich vypovídající schopnost pro řízení podniku Prolis Moravia s.r.o.
dc.title.alternative Financial Statements and Their Ability for Managing of Prolis Moravia s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the financial statements and their use for management of Prolis Moravia s.r.o. The thesis is didived into two main parts. The theoretical part is focused on main terms of financial statements, their coherence and and financial analysis which concerns procedures and methods of computation. The practical part includes finan-cial analysis, evaluation of results and proposal of solution, which leads to improvement of financial situation of this company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35068
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
byrtusová_2014_dp.pdf 1.487Mb PDF View/Open
byrtusová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
byrtusová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account