Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku XY s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku XY s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Ciencialová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:01Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29173
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vypovídací schopnost účetních výkazů pro řízení společnosti XY s.r.o. Teoretická část obsahuje rozbor účetních výkazů s ohledem na jejich vypovídací schopnost, její omezení a vzájemnou provázanost účetních výkazů. V další části je charakterizována podstata finanční analýzy a její metody. V praktické části je představena společnost XY s.r.o. a pomocí finanční analýzy zhodnocena její finanční situace. Závěr je věnován zhodnocení výsledků finanční analýzy s ohledem na vypovídací schopnost účetních výkazů a navržení možných opatření pro zlepšení stávající situace.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vypovídací schopnost cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výsledek hospodaření cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject reporting ability en
dc.subject financial statements en
dc.subject balance sheet en
dc.subject income statement en
dc.subject assets en
dc.subject liabilities en
dc.subject revenues en
dc.subject expenses en
dc.subject profit en
dc.subject financial analysis en
dc.title Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku XY s.r.o.
dc.title.alternative Financial Statements and Their Reporting Ability for Managing XY s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Struhařová, Kateřina
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on reporting ability of financial statements for managing XY s.r.o. The theoretical part contains an analysis of financial statements with regard to their reporting ability, its limitations and interdependence of financial statements. The next part is characterized by the nature of the financial analysis and its methods. In the practical part the company XY s.r.o. is introduced and using the financial analysis the financial situation is evaluated. The conclusion is devoted to the evaluation of results of the financial analysis with regard to the reporting ability of financial statements and suggested possible measures to improve the current situation.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35069
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
ciencialová_2014_dp.pdf 2.438Mb PDF View/Open
ciencialová_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
ciencialová_2014_op.doc 125.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account