Projekt plánování a řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace zaměstnanců ve firmě ČZ, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt plánování a řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace zaměstnanců ve firmě ČZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Vaňková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-14T19:58:12Z
dc.date.available 2010-07-14T19:58:12Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2917
dc.description.abstract Diplomovou práci jsem rozdělila do tří částí: teoretické, analytické a projektové. V teoretické části píši o procesu plánování vzdělávání, jeho fázích, realizaci, metodách, dále o samostatném a o efektivním vzdělávání. V analytické části se zabývám popisem současného stavu plánování a řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace zaměstnanců ve firmě Česká Zbrojovka,a.s. V projektové části hodnotím přednosti a nedostatky vzdělávání v této firmě. Nakonec navrhuji doporučení a projekt e-Learningu včetně rizik spojených s jeho realizací a zhodnocení ekonomické náročnosti. cs
dc.format 86 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1779373 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject E-kurz cs
dc.subject e-Learning cs
dc.subject identifikace potřeb cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject personalista cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject personální oddělení cs
dc.subject plán vzdělávání cs
dc.subject plánování cs
dc.subject pracovní místo cs
dc.subject pracovník cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject školení cs
dc.subject teambuilding cs
dc.subject vnitropodnikové vzdělávání cs
dc.subject výcvik cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject E-course en
dc.subject e-Learning en
dc.subject identification of education needs en
dc.subject qualification en
dc.subject human sources en
dc.subject personnel clerk en
dc.subject working activities en
dc.subject staff department en
dc.subject plan of education en
dc.subject planning en
dc.subject labour position en
dc.subject worker en
dc.subject development en
dc.subject education training en
dc.subject teambuilding en
dc.subject company systém of education en
dc.subject training en
dc.subject education en
dc.subject employees en
dc.title Projekt plánování a řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace zaměstnanců ve firmě ČZ, a.s. cs
dc.title.alternative The project of planning and managing special training and developement of qualification of employees in the company ČZ, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mončeková, Veronika
dc.date.accepted 2007-06-07
dc.description.abstract-translated I divided my Master thesis into tree parts: theoretical, practical and project. In theoretical part I write about education planning process, its cycles, realization, methods, next there is written about individual and effective education in general. In analytical part I deal with description of existing situation of planning and managing skilled disposition and development of qualification of employees in the company Česká Zbrojovka, a.s. At the project part I evaluate preferences and deficiencies of education in this company. And finally I suggest a project of e-Learning including risks with its realization and valuation economical page. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6550
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vaňková_2007_dp.pdfBlocked 1.696Mb PDF View/Open
vaňková_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
vaňková_2007_op.doc 349Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account