Analýza využití environmentálního účetnictví na mikroekonomické úrovni v Moravskoslezském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza využití environmentálního účetnictví na mikroekonomické úrovni v Moravskoslezském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Fárková, Denisa
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:04Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:04Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29180
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza využívání environmentální účetnictví v podnicích v Moravskoslezském kraji a jeho porovnání s daty v kraji Zlínském. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je charakterizo-vána problematika v oblasti environmentálního účetnictví na podnikové úrovni. Praktická část je zaměřena na současný stav využívání environmentálního účetnictví v podnicích a to konkrétně v Moravskoslezském kraji. Analýza byla provedena pomocí dotazníkového šet-ření a výsledky jsou porovnány s daty v Zlínském kraji.
dc.format 69 s. (82 104 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject environmentální náklady cs
dc.subject environmentální výnosy cs
dc.subject externality cs
dc.subject Moravskoslezský kraj cs
dc.subject ochrana životního prostředí cs
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject znečišťování cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject environmentální účetnictví cs
dc.subject environmental costs en
dc.subject environmental revenues en
dc.subject externalities en
dc.subject Moraviansilesian Region en
dc.subject anti-pollution measures en
dc.subject sustainabkle development en
dc.subject pollution en
dc.subject milieu en
dc.subject environmental accounting en
dc.title Analýza využití environmentálního účetnictví na mikroekonomické úrovni v Moravskoslezském kraji
dc.title.alternative Analysis of Environmental Accounting used at Microeconomic Level in the Moraviansilesian Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is analysis of environmental accounting in companies in the Moraviansilesian Region and its comparing with data in Zlin Region. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is char-acterized the matters of environmental domain at microeconomic level. The practical part is focused on the actual state of the use environmental accounting in companies specifically in the Moraviansilesian Region. The analysis was performed through questionnaires and the results are compared with data in the Zlin Region.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35080
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
fárková_2014_dp.pdf 2.196Mb PDF View/Open
fárková_2014_vp.doc 126Kb Microsoft Word View/Open
fárková_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account