Pokročilé technologie drátových EZS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pokročilé technologie drátových EZS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drga, Rudolf
dc.contributor.author Ondryáš, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-14T19:58:34Z
dc.date.available 2010-07-14T19:58:34Z
dc.date.issued 2007-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2918
dc.description.abstract V této práci popisuji hlavní funkce zabezpečovacích ústředen. Před popisem ústředen uvádím základní typy smyček a přenosové formáty na pult centrální ochrany (PCO). Popis ústředen soustředím na zapojení zón, vzdálený a lokální přístup, rozšiřující moduly a jejich připojení k ústředně. Zaměřím se také na síťové propojení a jednotlivé typy sběrnic, které každá ústředna používá. Některé informace nejsou bohužel uvedeny, protože nejsou dostupné v manuálech a firmy nebyly ochotny tyto informace poskytnout. cs
dc.format 61 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1591557 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zone en
dc.subject central en
dc.subject ARC en
dc.subject detector en
dc.subject alarm en
dc.subject user en
dc.subject program unit en
dc.subject zóna cs
dc.subject ústředna cs
dc.subject PCO cs
dc.subject detektor cs
dc.subject poplach cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject modul cs
dc.title Pokročilé technologie drátových EZS cs
dc.title.alternative Advanced technologies of wire electronic security alarm en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Laucký, Vladimír
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated I describe main functions of security centrals in this work. I indicate basic types of a zones and a transmission formats to alarm receiving centre (ARC) before a description of the centrals. I rate the description of centrals to wiring of the zones, distance and local access, extension modules and their connection with central. I rate to a net connection and single types of the busses, which use each central. Some information aren't unfortunately mentioned, because they aren't accessible in the manuals and a companies aren't disposed to provide these. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 5772
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject dohledové a poplachové přijímací centrum cs
local.subject Monitoring and alarm receiving center en


Files in this item

Files Size Format View
ondryáš_2007_bp.pdf 1.517Mb PDF View/Open
ondryáš_2007_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
ondryáš_2007_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account