Analýza rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Huntoš, Juraj
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:07Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29191
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat rozdíly, které vznikají v účetních závěrkách při vykazovaní podle české účetní legislativy a IFRS a zhodnotit účetní výkazy jednotlivých společností a skupin. Práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část popisuje informace o harmonizaci a vývoji mezinárodního účetnictví, zabývá se popisem mezinárodních standardů účetního výkaznictví a také je v ní stručně popsána problematika české účetní legislativy. Praktická část je zaměřena na analýzu účetních výkazů třech společností vykazujících podle české účetní legislativy a třech skupin, které vykazují podle IFRS. Na začátku každé kapitoly jsou také popsány obecné rozdíly mezi jednotlivými standardy IFRS a českými účetními předpisy. V závěru praktické části je popsané zhodnocení a doporučení pro dané společnosti a skupiny.
dc.format 77 s. (110 326 znaků)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject IFRS cs
dc.subject česká účetní legislativa cs
dc.subject rozdíly cs
dc.subject výkaznictví cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject IFRS en
dc.subject Czech accounting legislation en
dc.subject differences en
dc.subject reporting en
dc.subject financial statement en
dc.title Analýza rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS
dc.title.alternative Analysis of Differences between Czech Accounting Legislation and IFRS
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to analyse differences, that arise in the financial statements from reporting by Czech accounting legislation and by IFRS and to evaluate the financial state-ments of individual companies and groups. The work is divided into two parts. The theoretical part describes the information about harmonization and development of the international accounting, this part is focused on description of the international financial reporting standards and there is also shortly described the characterization of Czech accounting legislation. The practical part is focused on analysis of the financial statements of three companies, which account by Czech accounting legislation and three groups, which account by IFRS. At the beginning of each chapter the general differences between individual standards IFRS and Czech accounting principles are described. At the end of the practical part is described an exaluation and recommendation for these companies and groups.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35092
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
huntoš_2014_dp.pdf 2.712Mb PDF View/Open
huntoš_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
huntoš_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account