Analýza využití elektronické likvidace účetních dokladů ve firmě XY, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza využití elektronické likvidace účetních dokladů ve firmě XY, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svitáková, Bohumila
dc.contributor.author Janečková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:08Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29194
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá elektronickou fakturací a elektronickou likvidací účetních dokladů. V teoretické části jsou uvedeny nejdůležitější poznatky týkající se této problema-tiky. Nejprve pojednává o účetních záznamech a o dokladech z hlediska účetního a daňo-vého. Dále o využití elektronizace účetnictví, elektronické likvidaci a fakturaci účetních dokladů a o pohledu české legislativy na danou problematiku. Praktická část charakterizuje analyzovaný podnik a následně popisuje proces fakturace a likvidace účetních dokladů ve firmě. Nedílnou součástí této části jsou také finanční propočty procesů likvidace účetních dokladů. V závěru práce jsou rozepsány zjištěné skutečnosti a doporučení k zefektivnění činnosti související s elektronickou likvidací účetních dokladů ve firmě XY, a. s.
dc.format 64 s. (94 275 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektronická likvidace cs
dc.subject účetní záznamy cs
dc.subject účetní doklad cs
dc.subject fakturace cs
dc.subject likvidace účetních dokladů cs
dc.subject elektronizace účetnictví cs
dc.subject electronic liquidation en
dc.subject accounting records en
dc.subject accounting document en
dc.subject invoicing en
dc.subject liquidation of accounting documents en
dc.subject electronization of accounting en
dc.title Analýza využití elektronické likvidace účetních dokladů ve firmě XY, a.s.
dc.title.alternative Analysis of the Use of Electronic Liquidation of Accounting Documents in the Firm XY, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zajíc, Michal
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the process of electronic invoicing and electronic liquidation of accounting documents. In the theoretical part the basic information on this topic is sumarized. Firstly we deal with the records and documents from tax and accounting point of view. Furthermore, the use of electronization of accounting, electronic invoicing and liquidation of accounting documents is evaluated from the Czech legislation point of view. The practical part describes the analyzed company and its process of invoicing and liqui-dation of accounting documents. An integral part of this section are also financial calcu-lations of the process of accounting documents liquidation. In conclusion the practical fin-dings are detailed together with recommendations for streamlining of the activities related to the electronic liquidation of accounting documents in the XY Inc. company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35098
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
janečková_2014_dp.pdf 2.571Mb PDF View/Open
janečková_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
janečková_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account