Analýza daně z příjmů právnických osob u společnosti ABC s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza daně z příjmů právnických osob u společnosti ABC s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Kudrnová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:10Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29202
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob. První část bakalářské práce řeší daň z příjmů právnických osob z teoretického hlediska, následuje praktická část, ve které je analyzována daň z příjmů právnických osob u konkrétní společnosti. Cílem bakalářské práce je tedy analýza daně, optimalizace daňové povinnosti společnosti a nalezení doporučení. V praktické části bakalářské práce dochází ke hledání možností, které umožňují snížit daňové zatížení společnosti. Cílem je také porovnání skutečné výše daně za rok 2013 a daně, u které společnost v rámci optimalizace snížila daňové zatí-žení. Součástí bakalářské práce je vypracované daňové přiznání za rok 2013.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň cs
dc.subject transformace výsledku hospodaření cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject daňové náklady cs
dc.subject Tax en
dc.subject Transformation of Profit en
dc.subject Tax Base en
dc.subject Corporate Income Tax en
dc.subject Tax Costs en
dc.title Analýza daně z příjmů právnických osob u společnosti ABC s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of Corporate Income Tax in The Company ABC s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuderová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the issue of corporate income tax. The first part of the bachelor thesis addresses the corporate income tax from a theoretical point of view, followed by a practical part, where is corporate income tax analyzed in a specific company. Aim of the bachelor thesis is to analyze the tax, optimization of the tax liability of the company and finding recommendations. Practical part of the bachelor thesis looks for possibilities that allow company to reduce the tax burden. The aim is also to compare the actual tax amount for the year 2013 and the tax, where a company within the optimization reduce tax burden. Part of the bachelor thesis is prepared a tax return for the year 2013.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35114
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
kudrnová_2014_dp.pdf 6.687Mb PDF View/Open
kudrnová_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
kudrnová_2014_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account