Návrh hodnocení ekonomických přínosů politiky rozvoje venkova v letech 2007-2013 na území Místní akční skupiny Horní Pomoraví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh hodnocení ekonomických přínosů politiky rozvoje venkova v letech 2007-2013 na území Místní akční skupiny Horní Pomoraví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smékalová, Lenka
dc.contributor.author Bílá, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:13Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:13Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29208
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o Politice rozvoje venkova a jejím ekonomickém přínosu pro území Místní akční skupiny Horní Pomoraví v programovém období 2007 2013. Cílem práce je zhodnotit projekty v rámci politiky rozvoje venkova, které se v letech 2007 2013 realizovaly na území Místní akční skupiny Horní Pomoraví. V teoretické části je definována místní akční skupina a popsány dotační možnosti pro roz-voj venkova. V praktické části je představena Místní akční skupina Horní Pomoraví a vy-hodnoceny ekonomické přínosy projektů realizovaných na jejím území. V závěru práce jsou navržena opatření pro zlepšení činnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví pro ná-sledující programové období 2014 - 2020.
dc.format 55 s. (68 477 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Místní akční skupina cs
dc.subject Společná zemědělská politika cs
dc.subject Politika rozvoje venkova cs
dc.subject Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova cs
dc.subject Program rozvoje venkova cs
dc.subject Leader cs
dc.subject Local action groups en
dc.subject Common Agricultural Policy en
dc.subject Rural Development Policy en
dc.subject European Agricultural Fund for Rural Development en
dc.subject Rural Development Programme en
dc.subject Leader en
dc.title Návrh hodnocení ekonomických přínosů politiky rozvoje venkova v letech 2007-2013 na území Místní akční skupiny Horní Pomoraví
dc.title.alternative Proposal Evaluation of the Economic Benefits of Rural Development Policy for the Period 2007-2013 in the Local Action Group Horní Pomoraví
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grebeníček, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis deals with the Rural Development Policy and its economic benefits for the area of the Local Action Group Horní Pomoraví in the programming period 2007 - 2013. The aim of the thesis is to evaluate the projects under the terms of the Rural Devel-opment Policy which were implemented on the area of the Local Action Groupin Horní Pomoraví in 2007 - 2013. The theoretical part defines a local action group and describes grant opportunities for the rural development. In the practical part, the Local Action Group Horní Pomoraví is intro-duced, and there is the evaluation of economic benefits of the projects implemented on its area. At the end of the thesis, various measures are suggested for the improvement of the activity of the Local Action Group Horní Pomoraví for the next programming period 2014 - 2020.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35132
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
bílá_2014_dp.pdf 3.016Mb PDF View/Open
bílá_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
bílá_2014_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account