Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Strážnicko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Strážnicko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Dekařová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:14Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:14Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29210
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem strategického plánování v mikroregionech s konkrétním zaměřením na cestovní ruch a jeho problematiku. Je přímo zaměřena na mikroregion Strážnicko a řeší možnosti pro jeho budoucí rozvoj. První část práce je zaměřena teoreticky, vysvětluje tematiku strategického plánování, výklad obecných pojmů cestovního ruchu, jeho rozdělení, význam a předpoklady jeho rozvoje. Druhá část se prakticky věnuje stávajícímu stavu a identifikuje lokální rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Strážnicko. Tyto poznatky jsou následně shrnuty do SWOT analýzy a v závěru je uveden návrh ke zlepšení situace cestovního ruchu v mikroregionu Strážnicko pomocí katalogu projektů.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject rozvoj cestovního ruchu cs
dc.subject předpoklady cestovního ruchu cs
dc.subject strategie a plánování cestovního ruchu v mikroregionech cs
dc.subject mikroregion Strážnicko cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekty cs
dc.subject Tourist industry en
dc.subject development of tourism en
dc.subject preconditions for tourism en
dc.subject strategy and planning of tourism in microregions en
dc.subject the microregion Strážnicko en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject projects en
dc.title Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Strážnicko
dc.title.alternative Tourism Development Strategy in Microregion Straznicko
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Markéta
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the theme of strategic planning in the microregions with a particular focus on tourism and its issues. Thesis is primarily focused on the microregion Strážnicko and deals with posibilities for its future development. The first part is theoretical and it explains esscence of strategic planning, interpretation of general terms of tourism, concepts of tourism followed by distribution, importance and conditions of tourism development. The second part is devoted to the current conditions and also identifies local tourism development in the microregion Strážnicko. These findings are summarized in the SWOT analysis. At the end of thesis are given proposals and catalogue of projects to improve the situation of tourism in the microregion Strážnicko.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35138
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
dekařová_2014_dp.pdf 2.668Mb PDF View/Open
dekařová_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
dekařová_2014_op.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account