[NEOBHÁJENO] Financování kritické infrastruktury

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Financování kritické infrastruktury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Radoch, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:15Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29212
dc.description.abstract RADOCH, Ondřej: Financování kritické infrastruktury. [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení; Ústav krizového řízení. Vedoucí: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: Bakalář (Bc.) v programu: Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik. Zlín: FLKŘ UTB, 2014. 96 s. Bakalářská práce se zabývá financováním kritické infrastruktury. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy spadající do infrastruktury, jaké je základní dělení, ochrana a její vývoj. Dále se zabývá veřejným a soukromým sektorem, vodním hospodářstvím a nakonec i programy, které se podílejí na financování kritické infrastruktury. Praktická část řeší analýzu financování vodárenských společností, které působí ve Zlínském kraji. V poslední řadě se tato práce zaobírá otázkou problematických oblastí a návrhem pro zlepšení jejich opatření.
dc.format 96 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject operační program cs
dc.subject vodné a stočné cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject náklady cs
dc.subject infrastructure en
dc.subject operating program en
dc.subject water and sewerage en
dc.subject revenues en
dc.subject costs en
dc.title [NEOBHÁJENO] Financování kritické infrastruktury
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Financing of Critical Infrastructure
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated RADOCH, Ondřej. Financing of Critical Infrastructure. [Bachelor thesis]. Thomas Bata University in Zlin. Faculty of Logistics and Crisis Management; Institute of crisis management. Leader: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Level of professional qualification: Bachelor (Bc.) in the program: Process Engineering, Department study: Risk Control. Zlin: FLCM UTB, 2014. 96 s. The bachelor thesis deals with the financing of critical infrastructure. The theoretical part is focused on the basic concepts within the infrastructure, which is the basic classification, protection and development. It also deals with the public and private sectors, water ma-nagement and in the end with the programs that contribute to the financing of critical infrastructure. The practical part deals with analysis of financing water companies that operate in the Zlin region. Finally, this work deals with a problematic areas and suggestions to improve their measures.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35144
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-07
local.subject kritická infrastruktura cs
local.subject critical infrastructure en


Files in this item

Files Size Format View
radoch_2014_dp.pdf 2.055Mb PDF View/Open
radoch_2014_vp.pdf 120.2Kb PDF View/Open
radoch_2014_op.pdf 162.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account