Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel
dc.contributor.author Blahušová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:18Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29220
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje vysvětlení pojmu cestovní ruch a jeho základních pojmů, vývojem cestovního ruchu a typologií cestovního ruchu, kde je stručně pospán každý typ cestovního ruchu a také jsou zde uvedeny činitelé ovlivňující cestovní ruch. Praktická část se skládá ze socioekonomické analýzy mikroregionu, strategických dokumentů, které se zabývají možnostmi rozvoje tohoto mikroregionu. SWOT analýza vychází ze socioekonomické analýzy mikroregionu, kde jsou zmíněny příležitosti k rozvoji daného území. Nejdůležitější část této praktické části se zabývá vyčíslením ekonomického přínosu cestovního ruchu. Projektová část práce vychází z vyčísleného ekonomického přínosu a SWOT analýzy, kde jsou uvedeny projekty, které by vedly ke zvýšení návštěvnosti mikroregionu.
dc.format 90 s. (143 403 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject činitelé ovlivňující na cestovní ruch cs
dc.subject mikroregion Buchlov cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Tourism en
dc.subject Factors Influencing Tourism en
dc.subject Buchlov Microregion en
dc.subject Socio-economics Analysis en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.title Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov
dc.title.alternative Economic Benefits of Tourism for Development of Buchlov Microregion
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bednář, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis on topic Economic Benefits of Tourism for Development of Buchlov Microregion is divided into two parts. The theoretical part is dealing with explanation of term tourism and its basic terms, development of tourism and typologies of tourism, where is briefly described each type of tourism and there are also mentioned factors influencing tourism. The practical part consists of socio-economics analysis of microregion, strategic documents, which are dealing with possibilities of development of this microregion. SWOT analysis is formed on the basis of socio-economic analysis of the microregion, and in it is mentioned opportunities for development of the region. The most important part of the practical part deals with the quantification of the economic benefits of tourism. The project part of the work is coming out from quantification of the economic benefits of tourism and SWOT anylysis, in which there is introduced an example of those projects, which would lead to increase in attendance.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35159
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
blahušová_2014_dp.pdf 1.416Mb PDF View/Open
blahušová_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
blahušová_2014_op.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account