Varování obyvatelstva při živelních pohromách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Varování obyvatelstva při živelních pohromách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Bartoš, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:20Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29226
dc.description.abstract Bakalářská práce je na téma ,,Varování obyvatelstva při živelních pohromách". Práce je dělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce je orientována na živelní pohromy, platnou legislativu a varování obyvatelstva. Praktická část práce je zaměřena na zmapování povodňové situace na řece Moravě v roce 1997, definování protipovodňových opatření, rozboru varovného a informačního systému města Uherského Hradiště a návrhu preventivních a represivních opatření pro toto město.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Varování obyvatelstva cs
dc.subject informace cs
dc.subject živelní pohroma cs
dc.subject povodně cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Warning the population en
dc.subject information en
dc.subject natural disaster en
dc.subject flood prevention en
dc.title Varování obyvatelstva při živelních pohromách
dc.title.alternative Population Warning During Natural Disasters
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lošek, Václav
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The thesis is on the topic "Warning the population during natural disasters". The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on natural disasters, the applicable legislation and warning the population. The practical part is focused on mapping the flood situation on the Morava River in 1997, the definition of flood control, analysis and warning information system of the city with municipality with extended competence Uherské Hradiště and design of preventive and repressive measures for this city.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35171
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
bartoš_2014_dp.pdf 3.927Mb PDF View/Open
bartoš_2014_vp.pdf 97.49Kb PDF View/Open
bartoš_2014_op.pdf 44.75Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account