Analýza a řízení podnikatelských rizik

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza a řízení podnikatelských rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heinzová, Romana
dc.contributor.author Varmužová, Ester
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:21Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29229
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Analýza a řízení podnikatelských rizik" je analýza rizik, která se nacházejí v podniku Slovácké strojírny, a.s., zhodnocení řízení rizik v současné době a návrh doporučení určený ke snížení či eliminaci potenciálních rizik. V teoretické části se práce zabývá obecným pojetím slova riziko a charakteristikou podnikatelských rizik, dále analýzou a managementem rizik. Praktická část obsahuje představení podniku, analýzu a řízení exportních, měnových a výrobních rizik, zahrnuje také analýzu možných příčin a následků, popis současného vývoje s návrhy a doporučením.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject podnikatelské riziko cs
dc.subject analýza a management rizik cs
dc.subject risk en
dc.subject business risk en
dc.subject analysis and risk management en
dc.title Analýza a řízení podnikatelských rizik
dc.title.alternative Analysis and Management of Business Risks
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis "Analysis and Management of Business Risks" is an analysis of risks in the company Slovácké strojírny, a.s., an evaluation of the current risk management and a proposal of recommendations intended for reducing or elimination of potential risks. The theoretical part of the thesis deals with general conception of the word "risk", with characteristics of business risks and with risk management. The practical part includes an introduction of the company, an analysis and management of export, currency and production risks as well as an analysis of possible causes and consequences and a de-scription of the current development with suggestions and recommendations.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35182
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
varmužová_2014_dp.pdf 2.296Mb PDF View/Open
varmužová_2014_vp.pdf 161.9Kb PDF View/Open
varmužová_2014_op.pdf 118.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account