Databázová podpora videopůjčovny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Databázová podpora videopůjčovny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka
dc.contributor.author Šohajek, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-14T19:59:45Z
dc.date.available 2010-07-14T19:59:45Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2922
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením internetové aplikace pro správu videopůjčovny. Systém obsahuje seznam registrovaných uživatelů a jejich aktuálně vypůjčených a rezervovaných filmů, vložených komentářů a hodnocení. Obsahuje také statistiky, které zobrazují mimo jiné uživatelem nejpůjčovanější žánry nebo v jaké dny si uživatel chodí nejčastěji půjčovat. Dále obsahuje seznam filmů s jejich podrobným popisem a dostupností pro jednotlivá média. Nechybí ani zobrazení žebříčků nejpůjčovanějších a nejlíp hodnocených filmů. cs
dc.format 52 cs
dc.format.extent 2330252 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Video-rental en
dc.subject user en
dc.subject film en
dc.subject database en
dc.subject internet en
dc.subject Videopůjčovna cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject film cs
dc.subject databáze cs
dc.subject internet cs
dc.title Databázová podpora videopůjčovny cs
dc.title.alternative Database support for video-rental en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhavý, Petr
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated Baccalaureate work deals with proposal and creation of Internet application for direction video-rental. System includes list of registered users and their currently borrowed and reserved films, embedded commentaries and ranking of movies. Includes also statistics, which represent among others the most borrowed genres per user or in what days user most often goes to lend movies. Further includes list of films with their detailed description and availability for individual media. Also contains indication of the most borrowed and best rated films. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6292
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šohajek_2007_bp.pdfBlocked 2.222Mb PDF View/Open
šohajek_2007_vp.doc 296Kb Microsoft Word View/Open
šohajek_2007_op.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account