Strategie rozvoje Mikroregionu Bílé Karpaty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje Mikroregionu Bílé Karpaty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smékalová, Lenka
dc.contributor.author Gorčíková, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:22Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29231
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá strategií rozvoje Mikroregionu Bílé Karpaty. V teoretické části jsou definovány základní pojmy vztahující se k oblasti rozvoje mikroregionů a strategického plánování. V praktické části je provedena socioekonomická analýza současného stavu mikroregionu, z které následně vychází SWOT analýza vymezující silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti mikroregionu. Na základě výsledků z obou analýz je navržena strategie rozvoje mikroregionu, která obsahuje vizi a strategické cíle. Z těchto cílů na závěr vycházejí navržené projekty.
dc.format 93 s. (106 284 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject strategie cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject Bílé Karpaty cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject strategy en
dc.subject development en
dc.subject regional politics en
dc.subject strategic planning en
dc.subject microregion en
dc.subject Bílé Karpaty en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject project en
dc.title Strategie rozvoje Mikroregionu Bílé Karpaty
dc.title.alternative The Strategy of the Development of Microregion Bílé Karpaty
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with strategy of development of the Microregion Bílé Karpaty. In theroetical part there are defined basic terms related to the field of microregion development and strategic planning. In practical part the socio-economic analysis of current status of microregion is carried out. Subsequently, on this analysis is based the SWOT analysis defining strenghts and weaknesses, threats and opportunities of the microregion. Based on results of both analysis the strategy of microregion development containing the vision and strategic objectives is designed. Based on these objectives the designed projects are concluded.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35184
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
gorčíková_2014_dp.pdf 2.001Mb PDF View/Open
gorčíková_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
gorčíková_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account