Analýza systému hodnocení managementu ve společnosti PEXX Consulting, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému hodnocení managementu ve společnosti PEXX Consulting, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blahuš, Radek
dc.contributor.author Machálková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:23Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29233
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení managementu ve společnosti PEXX Consulting, s. r. o. Cílem teoretické části je zpracovat literární rešerši z oblasti hodnocení managementu a na jejím základě formulovat teoretická stanoviska pro zpracování části praktické. Cílem praktické části bude analyzovat současný stav systému hodnocení mana-žerů ve společnosti PEXX Consulting s. r. o. a zhodnotit jeho přednosti a nedostatky. V rámci analýzy bude využito kvalitativního výzkumu formou rozhovorů. Závěr bakalářské práce poté bude patřit návrhu na zlepšení stávající situace, ve které budou obsaženy i nákladové položky a rizika související se zavedením.
dc.format 81 s. (135 139)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní výkon cs
dc.subject zpětná vazba cs
dc.subject kritéria hodnocení cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject motivace cs
dc.subject working performance en
dc.subject feedback en
dc.subject criteria of evaluation en
dc.subject reward system en
dc.subject motivation en
dc.title Analýza systému hodnocení managementu ve společnosti PEXX Consulting, s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of The Evaluation System of The Management in PEXX Consulting, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolařík, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor´s paper deals with the system of management evaluation in the company PEXX Consulting, s. r. o. The aim of the theoretical part is to conduct a literary research in the management evaluation and on its basis to formulate theoretical statements for the practical part. The aim of the practical part is to analyze the present state in the system of managers' evaluation in the company PEXX Consulting s. r. o. and to evaluate its strengths and weaknesses. A qualitative research interviews are used within the scope of the analysis. The conclusion of the bachelor´s paper suggests some improvements of the current situation, including cost items and risks that are related with the implementation.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35189
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
machálková_2014_dp.pdf 1.516Mb PDF View/Open
machálková_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
machálková_2014_op.pdf 477.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account