Analýza prevence rizik v Neria Industry

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza prevence rizik v Neria Industry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Ondrová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:24Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29237
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku analýzy rizik ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji analýze rizik, bezpečností a ochranou zdraví při práci a legislativou, která se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci. Praktická část začíná představením analyzovaného podniku. Následně se věnuji analýze rizik na vybraných pracovištích výroby. Dále na každé pracoviště použiji SWOT analýzu, která mě určí nejrizikovější pracoviště. Na základě provedené analýzy použiji dotazníkové šetření, které vyhodnotím a navrhnu potřebná opatření.
dc.format 68 s. (67 046)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práce cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject risk en
dc.subject analysis of risks en
dc.subject safety and health at work en
dc.subject SWOT analysys en
dc.title Analýza prevence rizik v Neria Industry
dc.title.alternative Prevention Risk Analysis in Neria Industry
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelors solves the problem of risk analysis in the selected company. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, l deal with risk analysis, security and with protection of health at work and legislation, which follows up safety and health protection at work. The practical part begins with introduction of the analyzed company. Subsequently, I deal with risk analysis in selected workplace of production. The SWOT analysis will be than used on each workplace, which will determine the most risk workplace. On the base of executed analysis, I will use questionnaire investigation, which I'll evaluate and than suggest needful provision.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35195
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
ondrová_2014_dp.pdf 1.811Mb PDF View/Open
ondrová_2014_vp.pdf 159.0Kb PDF View/Open
ondrová_2014_op.pdf 163.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account