Vliv modifikace částic na účinnost elektroreologických kapalin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv modifikace částic na účinnost elektroreologických kapalin

Show full item record

No preview available
Title: Vliv modifikace částic na účinnost elektroreologických kapalin
Author: Belza, Tomáš
URI: http://hdl.handle.net/10563/2924
Date: 2007-02-15
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Elektroreologický (ER) efekt je jev, který můžeme popsat jako rychlou, vratnou změnu struktury a reologických vlastností kapalin po aplikaci vnějšího elektrického pole. Tento efekt je ovlivněn složením ER kapaliny, která se skládá z kapalné kontinuální fáze, z tuhé disperzní fáze a přísad. Principem ER chování suspenze je změna struktury a elektroreologických vlastností (viskozita, prahové napětí, smykové moduly ) vlivem elektrického pole o vysoké intenzitě (kV.mm-1). Částice se polarizují a vytvářejí řetízky, což způsobuje zvyšování odporu vůči toku, tj. viskozity. Po vypnutí elektrického pole se částice vracejí do neuspořádaného stavu. Tyto kapaliny se řadí mezi tzv. inteligentní materiály a ačkoliv nabízí velký potenciál pro aplikaci v průmyslu (např. pro tlumiče, spojky, brzdy, stimulátory ) základní principy a hlavní problémy jako sedimentace, relativně nízká účinnost ER kapalin nebyly doposud zcela objasněny. Řešení těchto problémů by mohlo spočívat ve využití nanočástic jako disperzní fáze ER kapalin, které poskytují vyšší účinnost a stabilitu než doposud studované systémy. Předkládaná disertační práce se zabývá možnou aplikací nanočástic v ER suspenzích s cílem dosáhnout silného ER efektu. Byly připraveny nové účinnější ER systémy obsahující různě upravené (polyanilin, močovina) nanočástice (BaTiO3, silika), mikročástice (kopolymer glycidyl metakrylátu s etylen dimetakrylátem), a dále jejich ER efekt byl zvýšen přidáním malého množství polární přísady (N, N - dimethylformamid). Studie také zkoumá vlivy modifikace částic na electroreologické, viskoelastické, elektrické a dielektrické vlastnosti. Obecně lze říci, že povrchová úprava nanomateriálů zlepšuje polarizovatelnost a do značné míry ovlivňuje intenzitu elektroreologického efektu.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
belza_2007_vp.doc 20.5Kb Microsoft Word View/Open
belza_2007_op.zip 19.15Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account