Možnosti rozvoje firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti rozvoje firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Ludwigová, Nikol
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:30Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29254
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku jak rozvíjet malou firmu tak, aby byla konkurenceschopná. Teoretická část obsahuje vybrané poznatky z odborné literatury týkající se daného tématu. Jsou zde popsány základní analýzy pro stanovení současné situace v podniku, včetně analýzy rizik investičních projektů, které s rozvojem firmy souvisí. Praktická část charakterizuje podnik a jeho okolí, zahrnuje analýzy podniku, na jejichž základě jsou navržena opatření, která povedou k rozvoji a ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Analýza rizik je zaměřena na nedávno dokončený projekt otevření kamenné prodejny.
dc.format 83 s. (102 793 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Strategie cs
dc.subject Model strategického řízení cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterův model pěti sil cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject matice hodnocení rizik cs
dc.subject analýza citlivosti cs
dc.subject Strategy en
dc.subject Model of Strategic Management en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter´s Model of Five Competetive Forces en
dc.subject Risk en
dc.subject Risk Analysis en
dc.subject Risk Assessement Matrix en
dc.subject Sensitivity Analysis en
dc.title Možnosti rozvoje firmy
dc.title.alternative Possibilities of the Company Development
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the possibilities to develop small business and competitiveness. The theoretical part includes selected informations from the literature relating on the topic. There are described basic analysis to determine the current situation in the company, includes risk analysis of investment projects related to the development of the company. The practical part describes the company and its surroundings, involves analysis of the firm and on the basis of devise solutions that will lead to the development and to increase the competitiveness of the enterprise. Sensitivity analysis is focused on the recently completed project opening store.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35218
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
ludwigová_2014_dp.pdf 1.351Mb PDF View/Open
ludwigová_2014_vp.pdf 121.5Kb PDF View/Open
ludwigová_2014_op.pdf 165.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account