Bariérové vlastnosti nanokompozitů na bázi polymer/ jíl

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bariérové vlastnosti nanokompozitů na bázi polymer/ jíl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Lucie
dc.contributor.author Macíková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:01:01Z
dc.date.available 2010-07-14T20:01:01Z
dc.date.issued 2007-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2927
dc.description.abstract Polymer/jílové nanokompozity se v posledním desetiletí řadí mezi nově vznikající materiály. Jíly jsou používány jako plnivo především díky jejich dostupnosti a dobrým vlastnostem. Jílové minerály již při nízkém obsahu plniva zlepšují bariérové a mechanické vlastnosti. Tato práce je zaměřena na studium polymer/jílových nanokompozitů s použitím PVC jako polymerní matrice. Ačkoliv tento polymer má sám o sobě dobré bariérové vlastnosti, je nezbytné zkoušet plnění novými typy plniv ke zlepšení aplikačních vlastností. Navíc má PVC své uplatnění jako střešní fólie a ostatní vodovzdorné fólie nebo balící materiály, kde jsou bariérové vlastnosti velmi důležitou charakteristikou pro průmyslové využití. Cílem této práce bylo srovnání bariérových vlastností v závislosti na použitém typu MMT (Cloi-site Na+, Cloisite 30B) a poměru ko- a interkalačních činidel a zároveň nalezení materiálu s nízkou permeabilitou par, vysokou odolností vůči rozpouštědlům a samozřejmě nízkou cenou. Metody použité k interpretaci výsledků srovnávají vlastnosti námi připravených vzorků s komerčně vyráběnými izolačními fóliemi. cs
dc.format 77 cs
dc.format.extent 1599446 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PVC cs
dc.subject jíl cs
dc.subject nanokompozity cs
dc.subject bariérové vlastnosti cs
dc.subject permeabilita cs
dc.subject difuze cs
dc.subject odolnost vůči rozpouštědlům cs
dc.subject PVC en
dc.subject clay en
dc.subject nanocomposites en
dc.subject barrier properties en
dc.subject permeability en
dc.subject diffusivity en
dc.subject solvent resistance en
dc.title Bariérové vlastnosti nanokompozitů na bázi polymer/ jíl cs
dc.title.alternative Barrier Properties of Polymer/Clay Nanocomposites en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mokrejš, Pavel
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated Polymer/clay nanocomposites are a new class of emerging materials in the last decades. Clays are used as filler due to their availability and good properties. In the low content of filler they improve barrier and mechanical properties. This Master thesis is oriented on the research of polymer/clay nanocomposite using PVC as polymer matrix. Although this polymer has good barrier properties as a raw material, it is necessary try to fill it by new types of fillers to improve properties in applications. Furthermore, this polymer can be ap-plied as roof films and other waterproof films or packaging materials, where barrier proper-ties are very important for characterisation of material into industry utilization. The aim of this work was comparing barrier properties in dependence on using type of MMT (Cloisite Na+, Cloisite 30B) and ratio of co- and intercalation agents and come up with materials that have low permeability to vapours, high solvent resistance and low cost as inherent charac-teristics. The methods for the interpretation of the result proposed in this study consider comparing our prepared samples with commercially insulation membranes. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5723
dc.date.assigned 2006-11-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
macíková_2007_dp.pdf 1.525Mb PDF View/Open
macíková_2007_vp.pdf 41.69Kb PDF View/Open
macíková_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account