Analýza marketingové komunikace ve společnosti TDZ Turn, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace ve společnosti TDZ Turn, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Barešová, Petra
dc.contributor.author Nezdařil, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:40Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29282
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace společnosti na B2B trhu. Hlavním předmětem práce je vytvořit návrhy ke zlepšení stavu marketingové komunikace společnosti. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o marketingu, marketingových komunikacích a prováděných analýzách. Praktická část analyzuje stav využívání nástrojů marketingové komunikace a navrhuje možná opatření ke zlepšení stávající situace.
dc.format 73 s. (114 770 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject B2B cs
dc.subject nástroje marketingové komunikace cs
dc.subject marketing communications en
dc.subject benchmarking en
dc.subject B2B en
dc.subject marketing communication tools en
dc.title Analýza marketingové komunikace ve společnosti TDZ Turn, s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of Marketing Communication in The Company TDZ Turn, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačák, Petr
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with issues of marketing communications of the company in the B2B market. The main aim of this work is to develop proposals for the improvement of the conditions of marketing communications in the company. The theoretical section summarizes findings about marketing, marketing communications and the analysis that has been performed. The practical part analyzes the current conditions of the use of marketing communication tools. It suggests possible measures to improve the current situation.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35255
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
nezdařil_2014_dp.pdf 2.538Mb PDF View/Open
nezdařil_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
nezdařil_2014_op.pdf 454.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account