Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit města Vsetín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit města Vsetín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Danko, Lukáš
dc.contributor.author Šťastná, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:41Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29287
dc.description.abstract V dnešní době je sport pro lidi velmi důležitý. Hraje v našich životech důležitou roli. A abychom měli kde sport provozovat, je nutné, aby se sportovní infrastruktura neustále budovala a rozvíjela. Tato bakalářská práce se zabývá řízením, správou a rozvojem sportovní infrastruktury a sportovních aktivit ve městě Vsetín. V teoretické části jsem nejdříve vysvětlila základní pojmy z oblasti sportu, poté jsem se zabývala financováním sportu z veřejných, soukromých a evropských prostředků. V praktické části jsem v úvodu charakterizovala město Vsetín a následně jsem provedla rozbor současného stavu sportovní infrastruktury. Na základě tohoto rozboru jsem vypracovala možné návrhy na zlepšení sportovní infrastruktury a sportovních aktivit.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení cs
dc.subject správa cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject sportovní infrastruktura cs
dc.subject sportovní aktivity cs
dc.subject sport cs
dc.subject management en
dc.subject administration en
dc.subject development en
dc.subject sports infrastructure en
dc.subject sports activities en
dc.subject sport en
dc.title Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit města Vsetín
dc.title.alternative Management, Administration and Development of Sports Infrastructure and Sports in Vsetín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated Nowadays sport is very important for people. It plays an important role in our lives. A sport where we had to operate, it is necessary that the sports infrastructure ever be built and developed. This bachelor's thesis deals with the management, administration and development of sports infrastructure and sports activities in Vsetín. In the theoretical part, I first explained the basic concepts of the sport, then I have dealt with the financing of the sport from the public, private and EU funds. In the practical part at the beginning I characterized the town of Vsetín and then I analysed the current state of sports infrastructure. Based on this analysis, I developed possible proposals for improving sports infrastructure and sports activities.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35263
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
šťastná_2014_dp.pdf 1.581Mb PDF View/Open
šťastná_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
šťastná_2014_op.doc 87.26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account