Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Švorčíková, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:49Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29306
dc.description.abstract Bakalárska práca je zameraná na analýzu systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti XY. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je spracovanie teoretických poznatkov z oblasti hodnotenia zamestnancov a následná formulácia teoretických východísk pre spracovanie praktickej časti. Praktická časť bakalárskej práce je zameraná na analýzu súčasného stavu systému hodnotenia zamestnancov pracovnej pozície robotník. v spoločnosti XY najmä prostredníctvom kvalitatívneho výskumu. Zhodnotenie predností a nedostatkov systému hodnotenia zamestnancov pracovnej pozície robotník zamestnancov v spoločnosti XY je východiskom pre spracovanie návrhov a odporučení pre súčasný stav systém hodnotenia zamestnancov v spoločnosti XY. Na žiadosť spoločnosti jej názov v práci nebude uvedený.
dc.format 73 s. (96 050 znakov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riadenie ľudských zdrojov cs
dc.subject hodnotenie zamestnancov cs
dc.subject hodnotiteľ cs
dc.subject metódy hodnotenia za-mestnancov cs
dc.subject hodnotiaci formulár cs
dc.subject Human Recourse Management en
dc.subject Staff Evaluation en
dc.subject Evaluator en
dc.subject Techniques of the Staff Evaluations en
dc.subject Evaluation Form en
dc.title Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti XY
dc.title.alternative Analysis of the Evaluation System of Employees in Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suchý, Martin
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is focused on analysis of staff evaluation in the company XY. The objective of the theoretical part of the Bachelor thesis is elaboration of the theoretical knowledge from the area of employee evaluation and subsequent formulation theoretical basis for the practical part. Practical part of the bachelor thesis is focused on analysis of the evaluation system in the company XY through qualitative research. Interpretation of the strong and weak parts in the evaluation system is the recourse for the elaboration of the suggestions and recommendations for the evaluation system in the company XY. At the request of the company, their business name is not going to be mentioned in this thesis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35289
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
švorčíková_2014_dp.pdf 1.734Mb PDF View/Open
švorčíková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
švorčíková_2014_op.doc 126Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account