Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Michalík, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:52Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29312
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat rozdíly při účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část se zabývá českou právní úpravou účetnictví, významem účetnictví a základními zásadami, charakterizuje jednotlivé vyhlášky a standardy pro tři vybrané účetní jednotky. Praktická část je zaměřena na účtování a vykazování ve vlastním kapitálu. Vždy na začátku je vymezen účetní případ, který je řešen za každou účetní jednotku zvlášť. Následně pak jsou analyzovány rozdíly jak v účtování, tak ve vykazování. Na závěr práce je shrnutí a nejvýznamnější rozdíly, které byly zjištěny při vypracovávání této bakalářské práce.
dc.format 73 s. (112 542 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vlastní kapitál cs
dc.subject účetní jednotka cs
dc.subject účtování cs
dc.subject vykazování cs
dc.subject základní kapitál cs
dc.subject fondy cs
dc.subject rozdíly cs
dc.subject Equity en
dc.subject entity en
dc.subject accounting en
dc.subject reporting en
dc.subject capital en
dc.subject funds en
dc.subject differences en
dc.title Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek
dc.title.alternative Analysis of Differences in Accounting and Reporting in Equity from the Perspective of Different Types of Entities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Crhová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to analyze the differences in accounting a reporting in equity from the perspectives of different types of entities. The work is divided into two parts. First, the theoretical part deals with the Czech accounting legislation, the importance of accounting and basic principle, describe the various regulations and standards for the three selected entities. Practical part focuses on the accounting and reporting in equity. At the beginning is defined accounting transaction, which is solved for each entity separately. Subsequently, the differences are analyzed in accounting and reporting. At the end there is a summary of the most significant differences, which were detected in the elaboration of this bachelor´s work.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35302
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
michalík_2014_dp.pdf 2.637Mb PDF View/Open
michalík_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
michalík_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account