Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve firmě ABC s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve firmě ABC s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Murínová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:52Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29313
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit stávající daňové zatížení daně z příjmů právnických osob ve společnosti ABC s.r.o. a následně navrhnout optimalizaci této daně. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti daní, dále je popsán daňový systém v ČR a především je vymezena daň z příjmů právnických osob, výpočet této daně a možnosti její optimalizace. Tyto poznatky jsou následně využity v analytické části bakalářské práce. Na úvod je zde představena společnost, které se analýza daňového zatížení daně z příjmů právnických osob týká a následně je vypracována samotná analýza. Na základě této analýzy je provedena optimalizace daně a jsou podány návrhy na daňovou optimalizaci. Na závěr jsou poskytnuty návrhy změn a doporučení.
dc.format 82 s. (78 526 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject optimalizace daně cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject položky zvyšující základ daně cs
dc.subject položky snižující základ daně cs
dc.subject odčitatelné položky cs
dc.subject daňové zatížení cs
dc.subject Corporate tax en
dc.subject tax optimization en
dc.subject tax base en
dc.subject items increasing the tax base en
dc.subject items reducing the tax base en
dc.subject tax deductions en
dc.subject tax burden en
dc.title Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve firmě ABC s.r.o.
dc.title.alternative Optimalization of Corporate Tax in Company ABC s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Poliaková, Adéla
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor´s thesis is evaluate existing tax burden of corporate tax in company ABC s.r.o. and suggest optimization of this tax. In theoretical part of thesis are defined basic tax terms, described tax system in Czech Republic. Mainly there is defined corporate tax, counting of this tax and options of optimization. All of this information is used in analytical part of bachelor thesis. In the beginning of this part the company is introduced and corporate tax is analysed. On base of this analysis is suggested tax optimization. In conclusion there are suggestions and recommendations for the company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35304
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
murínová_2014_dp.pdf 2.656Mb PDF View/Open
murínová_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
murínová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account