Využití účetních informací pro finanční analýzu společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití účetních informací pro finanční analýzu společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozubíková, Ludmila
dc.contributor.author Němčická, Adriana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:53Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29315
dc.description.abstract Bakalářská práce byla zaměřena na využití účetních informací pro hodnocení finanční situace společnosti, zejména pro finanční analýzu. Finanční analýza byla provedena za období let 2010-2013. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. První část byla zaměřena na literární rešerši týkající se využití účetních informací pro finanční analýzu společnosti. Objasňuje metody a cíle finanční analýzy. Dále byly popsány jednotlivé ukazatele, které byly použity v praktické části. V druhé části byla stručně popsána analyzovaná společnost. Byla provedena finanční analýza s využitím postupů a ukazatelů popsaných v teoretické části. Závěrečná část se týkala zhodnocení výsledků a doporučení pro zlepšení finančního řízení společnosti.
dc.format 67 s. (93 683 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject informace cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject information en
dc.subject financial statements en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject activity en
dc.subject debt en
dc.title Využití účetních informací pro finanční analýzu společnosti
dc.title.alternative The Usage of Accounting Information for the Financial Analysis of the Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis was focused on the use of accounting information for the assessment of the financial situation of the company, particularly for financial analysis. The financial analysis was conducted for the period of years 2010-2013. The work consists of two parts, theoretical and practical. The first part was focused on the literature retrieval regarding the use of accounting information for financial analysis of the company. It explained the methods and aims of financial analysis. Further were described the different indicators that were used in the practical part. The second part briefly described the analyzed company. Financial analysis was performed using methods and indicators described in the theoretical part. The final part concerns the evaluation results and recommendations for improving the financial management of the company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35308
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
němčická_2014_dp.pdf 4.412Mb PDF View/Open
němčická_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
němčická_2014_op.doc 125.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account