Využití účetních informací pro posouzení finančního zdraví podniku XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití účetních informací pro posouzení finančního zdraví podniku XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blahová, Michaela
dc.contributor.author Pavlíčková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:54Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29318
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá využitím účetních informací pro posouzení finančního zdraví podniku XY za období 2008-2012. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první, teoretické části, je zpracována literární rešerše, která popisuje účetní informace, účetní výkazy a základní metody finanční analýzy. V druhé části jsou nabyté poznatky aplikovány na podnik XY a pomocí základních ukazatelů určena jeho finanční situace. Na závěr jsou uvedeny doporučení pro budoucí rozvoj firmy.
dc.format 75
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní informace cs
dc.subject finanční zdraví firmy cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Accounting Informatik en
dc.subject Financial Health of a Company en
dc.subject Aktivity en
dc.subject Liquidity en
dc.subject Indebtedness en
dc.subject Profitability en
dc.subject Summary Ratios en
dc.title Využití účetních informací pro posouzení finančního zdraví podniku XY
dc.title.alternative Use of Accounting Information for Assessment of the Financial Health of the Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes usage of accounting infomation for assessment of the financial health of the company XY for the period of 2008-2012. This work is devided into two main parts. Theoretical part contains literary review, which describes account information, basic accounts and methods of the financial analysis. In the second part, acquired knowledge is applied to the company XY and its financial situation is determined by using basic indicators. Recommendations for the future development are given in the conclusion of this work.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35313
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
pavlíčková_2014_dp.pdf 1.801Mb PDF View/Open
pavlíčková_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
pavlíčková_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account