Analýza daňového systému ČR a SR v kontextu daňového zatížení rezidenta ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza daňového systému ČR a SR v kontextu daňového zatížení rezidenta ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuderová, Eva
dc.contributor.author Prášková, Šárka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:54Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29320
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České a Slovenské republiky s hlavním důrazem na daň z příjmů fyzických osob, konkrétně na příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. V první části jsou zpracované teoretické poznatky z oblasti daní a jednotli-vých daňových soustav. Praktická část obsahuje vyhodnocení údajů získaných z analýzy daňových zákonů a z jejich porovnání. Následně je analyzováno daňové zatížení poplatníka působícího v Česku z pohledu daňové soustavy České i Slovenské republiky. Nakonec jsou uvedeny možnosti optimalizace daňové povinnosti poplatníka.
dc.format 79 s. (105 605)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daňová soustava cs
dc.subject přímé daně cs
dc.subject nepřímé daně cs
dc.subject daň z příjmů fyzických osob cs
dc.subject předmět daně cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject tax system en
dc.subject direct taxes en
dc.subject indirect taxes en
dc.subject personal entity income tax en
dc.subject object of the tax en
dc.subject tax base en
dc.subject Czech Republic en
dc.title Analýza daňového systému ČR a SR v kontextu daňového zatížení rezidenta ČR
dc.title.alternative The Analysis of the Tax System of the Czech Republic and Slovakia in the Context of the Tax Burden of Resident of the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focused on the comparison of the tax systems in Czech Republic and Slovakia with an emphasis on the personal income tax, namely income from business and other self-employment. The work is divided into two parts, theoretical and practi-cal.The first part deals with the theoretical knowledge of taxes and individual tax systems. The practical part contains the analysis of data obtained from the analysis of tax laws and their comparison. Then we analyzed the tax burden on the taxpayer operating in the Czech Republic form the perspective of the tax system of the Czech Republic and simulta-neously of Slovakia. At the end are suggested the possibilities of the optimalization of the tax liability of the taxpayer.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35316
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
prášková_2014_dp.pdf 4.379Mb PDF View/Open
prášková_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
prášková_2014_op.doc 126Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account